Sökning: "Bacillus subtilis"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden Bacillus subtilis.

 1. 1. Bacterial Terminal Oxidases. Studies in Bacillus subtilis

  Detta är en avhandling från Lena Winstedt, Department of cell and organism biology, Sölvegatan 12, S-223 62 Lund, Sweden

  Författare :Lena Winstedt; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mycology; virology; mykologi; bakteriologi; Mikrobiologi; bacteriology; Microbiology; di-copper center; cytochrome oxidase; Enterococcus faecalis; cytochrome bd; Bacillus subtilis; terminal oxidase; virologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alla organismer som använder syre har i sina celler en s. k. elektrontransportkedja för att generera energi. Kedjan består av enzymer som sitter i mitokondriens inre membran eller i bakteriens membran. LÄS MER

 2. 2. Prokaryotic Arsenic Resistance - Studies in Bacillus subtilis

  Detta är en avhandling från Lena Winstedt, Department of cell and organism biology, Sölvegatan 12, S-223 62 Lund, Sweden

  Författare :Emil Aaltonen; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ArsB; Bacillus subtilis; arsenic resistance; arsenate reduction; arsenite transport; gene regulation; arsenate; ArsR; arsenite; transmembrane topology; Acr3; ArsK;

  Sammanfattning : Arsenic is a toxic metalloid which is found all over the globe. Due to its toxicity and wide abundance, all living organisms have evolved intrinsic arsenic resistance systems. In this study, three proteins that provide arsenic resistance in the Gram-positive bacterium Bacillus subtilis have been investigated. LÄS MER

 3. 3. Stability determinants and decay of Bacillus subtilis mRNAs

  Detta är en avhandling från Department of Cell and Organism Biology, Lund University

  Författare :Gustav Hambraeus; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi; bacteriology; Microbiology; Bacillus subtilis; mRNA stability; degradation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Proteiner är nödvändiga beståndsdelar i en levande cell. Dels bygger de upp viktiga strukturer och dels katalyserar de kemiska reaktioner. Proteiner kodas av gener. Varje protein motsvaras av en gen. LÄS MER

 4. 4. Membrane-bound thiol-disulfide oxidoreductases in Bacillus subtilis

  Detta är en avhandling från Lydur Erlendsson, Department of cell and organsimbiology, Sölvegatan 35, Lund

  Författare :Lydur Erlendsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; virologi; mykologi; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; sporulation; cytochrome c; thiol-disulfide oxidoreductases; Bacillus subtilis; membrane proteins; bakteriologi;

  Sammanfattning : Disulfide bonds in proteins are found between cysteine residues and are usually important for either function or stability of proteins. Thiol-disulfide oxidoreductases catalyse the formation or breakage of disulfide bonds in proteins. LÄS MER

 5. 5. Redox Regulation and Stress Responses - Studies in Bacillus subtilis

  Detta är en avhandling från Cell and Organism Biology Lund University Sölvegatan 35 SE-22362 Lund

  Författare :Jonas Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; redox sensor; oxygen sensor; reactive nitrogen species; RNS; Biology; Biologi; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; bakteriologi; Mikrobiologi; virologi; mykologi; Bacillus subtilis; Rex; yjbI; ydiH; yjbH; redox regulation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Redoxreaktioner är centrala i många livsnödvändiga funktioner såsom anabol och katabol metabolism. Det är därför viktigt att känna av och reglera cellens redoxstatus. En viktig komponent som påverkar detta är tillgången på syre. LÄS MER