Sökning: "Microbiology"

Visar resultat 1 - 5 av 1756 avhandlingar innehållade ordet Microbiology.

 1. 1. Evolutionary Dynamics of Mutation and Gene Transfer in Bacteria

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Peter A Lind; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fitness cost; bacterial evolution; gene amplification; mutational biases; GC content; synonymous substitutions; horizontal gene transfer; experimental evolution; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Microbiology Bacteriology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Mikrobiologi Bakteriologi; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Microbiology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Mikrobiologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Genetics; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Genetik; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; Mikrobiologi; Microbiology;

  Sammanfattning : The study of bacterial evolution is fundamental for addressing current problems of antibiotic resistance and emerging infectious diseases and lays a solid foundation for successful and rational design in biotechnology and synthetic biology. The main aim of this thesis is to test evolutionary hypotheses, largely based on theoretical considerations and sequence analysis, by designing scenarios in a laboratory setting to obtain experimental data. LÄS MER

 2. 2. Distribution and activity of nitrogen-fixing bacteria in marine and estuarine waters

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Hanna Farnelid; Linnéuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mikrobiologi; Microbiology; 454-pyrosequencing; diazotrophs; heterotrophic bacteria; marine bacteria; marine microbial ecology; microbiology; nifH; nitrogenase; nitrogen fixation; PCR; qPCR;

  Sammanfattning : In aquatic environments the availability of nitrogen (N) generally limits primary production. N2-fixing prokaryotes (diazotrophs) can convert N2 gas into ammonium and provide significant input of N into the oceans. Cyanobacteria are thought to be the main N2-fixers but diazotrophs also include a wide range of heterotrophic bacteria. LÄS MER

 3. 3. The discovery of antiviral compounds targeting adenovirus and herpes simplex virus assessment of synthetic compounds and natural products

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Mårten Strand; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; virology; antiviral; adenovirus; herpes simplex virus; small molecule; inhibitor; hsv; drug discovery; medicinsk virologi; Medical Virology; läkemedelskemi; läkemedelskemi; mikrobiologi; Microbiology;

  Sammanfattning : There is a need for new antiviral drugs. Especially for the treatment of adenovirus infections, since no approved anti-adenoviral drugs are available. Adenovirus infections in healthy persons are most often associated with respiratory disease, diarrhea and infections of the eye. These infections can be severe, but are most often self-limiting. LÄS MER

 4. 4. Lactic acid bacterial symbionts from the honeybee: Characteristics and applications in wound management

  Detta är en avhandling från Division of Medical Microbiology, Lund University

  Författare :Éile Butler; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; wound management; honey; extracellular proteins; bioactive substances; honeybee; Lactic acid bacteria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det senaste decenniet har resistansen mot antibiotika ökat enormt och visat sig vara ett stort problem för många människor runt om hela världen. Överanvändning av antibiotika i maten, jordbruket och den farmaceutiska industrin har resulterat i en epidemi av infektioner som är resistenta mot nuvarande antibiotika och blir allt svårare att behandla. LÄS MER

 5. 5. Bacterioplankton in the light of seasonality and environmental drivers

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Carina Bunse; Linnéuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Akvatisk ekologi; Aquatic Ecology; Mikrobiologi; Microbiology; Miljövetenskap; Environmental Science; marine bacteria; marine microbiology; seasonal succession; ocean acidification; proteorhodopsin; photoheterotrophy; microbial time series;

  Sammanfattning : Bacterioplankton are keystone organisms in marine ecosystems. They are important for element cycles, by transforming dissolved organic carbon and other nutrients. Bacterioplankton community composition and productivity rates change in surface waters over spatial and temporal scales. LÄS MER