Sökning: "virology"

Visar resultat 1 - 5 av 237 avhandlingar innehållade ordet virology.

 1. 1. Role of TLR4 in Escherichia coli urinary tract infection

  Detta är en avhandling från Division of Microbiology, Immunology and Glycobiology - MIG, Lund Unviersity

  Författare :Patrik Ellström; Patrik Samuelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Zoonotisk ekologi; Zoonotic Ecology; Microbiology; Mikrobiologi; Virology; Virologi; mykologi; virologi; mycology; bakteriologi; serologi; transplantation; virology; bacteriology; Immunologi; serology; Immunology; Pathogen; Mucosa; P-fimbriae; Toll like receptor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Urinvägsinfektioner är en av våra vanligaste infektionssjukdommar. De orsakas främst av den Gramnegativa bakterien Escherishia coli. LÄS MER

 2. 2. Human Endogenous Retroviruses: Studies on Transcriptional Activity and Genetic Variability

  Detta är en avhandling från Department of Medical Microbiology, Lund University

  Författare :Patrik Medstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; virology; bacteriology; HERVs; Human endogenous retrovirus sequences; reverse transcriptase; Microbiology; differential RNA expression.; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Retrovirus är en stor grupp av virus som infekterar djur och människor och kan ge upphov till olika slags sjukdomar. Hos människa finns tre olika grupper av retrovirus. Det mest kända är HIV (humant immunbrist virus) och infektion av detta leder i många fall till AIDS. LÄS MER

 3. 3. Genital human papillomaviruses. Studies of their occurrence, type spectrum and expression

  Detta är en avhandling från Virology

  Författare :Ola Forslund; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mRNA expression; microwell; HPV 70; type determination; CIN; quantification; urine; multifocal infections; hybridization; PCR; HPV; human papillomavirus; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vårtor (skivepitelpapillom) i hud eller slemhinna orsakas av papillomvirus. Kunskapen om detta virus var länge ganska liten eftersom det inte går att odla i cellkulturer, men med molekylärbiologins framsteg har förståelsen ökats. LÄS MER

 4. 4. Polyomavirus infections in humans

  Detta är en avhandling från Department of Medical Microbiology, Lund University

  Författare :Annika Lundstig; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Polyomaviruses; tumour virology; BK virus; neuroblastoma; maternal infection; Real Time PCR; enzyme immunoassay; seroprevalence; JC virus; SV40; virus like particles VLPs ; seroepidemiology; biobank; mesothelioma tissues; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Polyomavirus är en familj av små DNA-virus som har onkogena egenskaper i försöksdjur i celler in vitro. De humana polyomavirusen BK virus (BKV) och JC virus (JCV) infekterar en stor del av befolkningen. Ungefär 70-80 % av vuxna är seropositiva, har antikroppar mot BKV och JCV. LÄS MER

 5. 5. The discovery of antiviral compounds targeting adenovirus and herpes simplex virus assessment of synthetic compounds and natural products

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Mårten Strand; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; virology; antiviral; adenovirus; herpes simplex virus; small molecule; inhibitor; hsv; drug discovery; medicinsk virologi; Medical Virology; läkemedelskemi; läkemedelskemi; mikrobiologi; Microbiology;

  Sammanfattning : There is a need for new antiviral drugs. Especially for the treatment of adenovirus infections, since no approved anti-adenoviral drugs are available. Adenovirus infections in healthy persons are most often associated with respiratory disease, diarrhea and infections of the eye. These infections can be severe, but are most often self-limiting. LÄS MER