Sökning: "flottan"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet flottan.

 1. 1. Svenska sjöofficerare under 1500-talet

  Författare :Ingvar Sjöblom; Mats Hallenberg; Leos Müller; Jan Samuelson; Försvarshögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; military history; naval history; early modern history; naval officer; organisation; leadership; war science; war history; Swedish navy; competence; power relations; naval tactics; 16th century; gentry; militärhistoria; marinhistoria; krigsvetenskap; ledarskap; organisation; sjöofficer; 1500-tal; marintaktik; adel; frälse; flottan; sjöofficerskåren; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap; Military History; Naval History; Early modern history; Naval Officer; Organisation; Leadership; War Science; War history; Swedish Navy; Competence; Power Relations; Naval tactics; 16th Century; Gentry; Militärhistoria; historia; History;

  Sammanfattning : What was the expertise of a naval officer during the 16th century? How did the naval officers’ expand, and what was the power relations like? These questions asked initially in the dissertation, try to capture the essence of the actual purpose, namely to investigate the development, power relations and the competence of a naval officer in the Swedish Navy during the 16th century (1522-1595).There was a correlated relationship between the military strategic choice of the operational area, naval tactical choices vessel types for customized naval warfare and the need for naval officers. LÄS MER

 2. 2. Skrovmål : kosthållning och matlagning i den svenska flottan från 1500-tal till 1700-tal

  Författare :Ulrica Söderlind; Johan Söderberg; Milton Nuñez; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Navy warships; naval operations; provisions; diet; food; drink; protein; fat; carbohydrates; Sweden; maritime archaeology; economic history; interdisciplinary; Economic history; Ekonomisk historia; kosthållning; näringsvärde; svenska flottan; ekonomisk-historia; arkeologi;

  Sammanfattning : The thesis investigates war and naval life from a new and different perspective than earlier studies. Naval warfare is studied from the perspective of provisions, diet, and nutrition. LÄS MER

 3. 3. Sakkunskap och politisk rationalitet : den svenska flottan och pansarfartygsfrågan 1918-1939

  Författare :Anders Berge; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mellan kaos och kontroll : Social ordning i svenska flottan 1670-1716

  Författare :AnnaSara Hammar; Åsa Karlsson Sjögren; Marko Lamberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish navy; 17th century; Admiralty court; social order; power and power relations; discipline; obedience; resistance and conflicts.; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation investigates how social order was created in the Swedish navy at the end of the Swedish imperial age (1670-1716).  During the period the Swedish navy went through many changes that led to an expanding and re-structuring of both the administration of the Admiralty and the naval activities. LÄS MER

 5. 5. Den regionala transformationsprocessens sociala dimension : Karlskrona 1989-2002

  Författare :Marina Jogmark; Marina Jan-Evert; Bengtsson Lars; Bengt Johannisson; Nilsson Jan-Evert; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Development of places; Karlskrona; IT-industry; renewal; pillars of social capital; structure for action; trust; obligation.; Platsers utveckling; IT-industri; pelare av socialt kapital; utbyten; aktör; förtroende; förpliktelse; förnyelse och stabilitet.; Business administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : How can we understand places and their development processes from a social perspective? The aim of this case study is to understand the emergence of an IT-industry in Karlskrona between 1989-2002 from a social capital perspective. Historically, the production and the form of life of the population in Karlskrona, has been characterized by the fact that Karlskrona is a naval city, which for several centuries has had a naval base and a naval ship yard. LÄS MER