Sökning: "provisions"

Visar resultat 1 - 5 av 133 avhandlingar innehållade ordet provisions.

 1. 1. Skrovmål : kosthållning och matlagning i den svenska flottan från 1500-tal till 1700-tal

  Författare :Ulrica Söderlind; Johan Söderberg; Milton Nuñez; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Navy warships; naval operations; provisions; diet; food; drink; protein; fat; carbohydrates; Sweden; maritime archaeology; economic history; interdisciplinary; Economic history; Ekonomisk historia; kosthållning; näringsvärde; svenska flottan; ekonomisk-historia; arkeologi;

  Sammanfattning : The thesis investigates war and naval life from a new and different perspective than earlier studies. Naval warfare is studied from the perspective of provisions, diet, and nutrition. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av redovisningsnormer

  Författare :Pernilla Lundqvist; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; comparability; conception; consistent; application; contingent liability; de jure harmonization; de facto harmonization; IFRS; provisions; phenomenography;

  Sammanfattning : Harmonization of financial reporting standards is a goal shared by many countries around the world, with the aim of making companies’ financial information comparable. The view is that comparability between companies’ financial reports will result in greater transparency and more efficient capital markets and will improve the quality of the financial reports. LÄS MER

 3. 3. Educational pathways and transitions in the early school years : Special educational needs, support provisions and inclusive education

  Författare :Johanna Lundqvist; Mara Westling Allodi; Eva Siljehag; Susan Sandall; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bioecological model; children’s views; disability; drawings; first grade; inclusive education; leisure-time centre; longitudinal; mixed method; multiple-case study; preschool; preschool-class; special education; support; transitions; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this research is to describe and analyse the educational pathways from preschool to school of a group of children with and without special educational needs. The aim is also to describe and analyse children’s views and experiences of early years education, and how these can be obtained. LÄS MER

 4. 4. From Shrieks to Technical Reports : technology, disability and political processes in building Athens metro

  Författare :Vasilis Galis; Jane Summerton; Jonas Anshelm; Ingunn Moser; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; co-production; transport disability; symmetry; hybrid collective; accessibility provisions; handbooks; materiality; translation; social model of disability; hybrid forums; concerned groups; configuration of the built environment; samproduktion; transport handikapp; symmetri; hybrid collective; tillgänglighetsåtgärder; handbok; materialitet; översättning; hybrid forums; concerned groups; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar hur frågor kring tillgänglighet/handikapp för första gången aktualiserades och implementerades i planeringen och utformningen av den byggda miljön i Aten, nämligen processen i samband med beslut, planering och implementering av jätteprojektet Atens Metro. Studien tecknar framväxten av olika handikapporganisationer, som från att ha varit svaga aktörer successivt lyckades få gehör för sina krav inom stadens förvaltning, politiska organ, den grekiska riksdagen och inte minst inom de företag som byggde metrosystemet. LÄS MER

 5. 5. In search of equality - A critical analysis of non-discrimination provisions in human rights treaties as they apply to migrant workers in Sub-Saharan Africa

  Författare :Arthur Diakité; Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mänskliga rättigheter; human rights;

  Sammanfattning : The question that links all aspects of this thesis is how democratic nations implement international human rights law to protect their foreign migrant workers from unequal treatment. First, I examine international legal principles that are primarily focused on the principle of non-discrimination in international law. LÄS MER