Sökning: "interdisciplinary"

Visar resultat 1 - 5 av 1261 avhandlingar innehållade ordet interdisciplinary.

 1. 1. Shaping urban environments through human selection for plant traits

  Författare :Julie Goodness; Erik Andersson; Thomas Elmqvist; Pippin M. L. Anderson; Sarel Cilliers; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Cape Town; cities; ecosystem services; environmental management; functional traits; interdisciplinary; landscaping preferences; residential landscapes; social-ecological system; Stockholm; traits; urban ecology; Kapstaden; städer; kulturella ekosystemtjänster; ekosystemtjänster; miljöförvaltning; funktionella egenskaper; tvärvetenskaplig; anläggningspreferenser; bostadsmiljö; socialekologiska system; Stockholm; växtegenskaper; urban ekologi; Sustainability Science; vetenskap om hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Cities, as home to the majority of the world’s people, are significant sites for addressing challenges of achieving sustainability and securing human wellbeing. Urban environments are complex social-ecological systems, and meeting these challenges requires better understandings of the interactions of social and ecological elements. LÄS MER

 2. 2. Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and youth with disabilities

  Författare :Margareta Adolfsson; Mats Granlund; Mia Pless; Johan Malmqvist; Rune J Simeonsson; Christine Imms; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adolescent; child; clasification; code set. disability; everyday life situation; hbilitation; ICF-CY; implementation; interdisciplinary; participation;

  Sammanfattning : Four studies were included in this doctoral dissertation aiming to investigatehow habilitation professionals perceive the ICF-CY in clinical work and to identify everyday life situations specific for children and youth aged 0-17 years. The ICF-CY was the conceptual framework and since the research was conducted on as well as with the ICF-CY, the use of the classification runs like a thread through all the work. LÄS MER

 3. 3. Den svårfångade delaktigheten i skolan : Ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter

  Författare :Margareta Bergström; Inger Holm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interdisciplinary studies; TVÄRVETENSKAP; ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet; en skola för alla; delaktighet och utanförskap; delaktighet ur ungdomars perspektiv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet i det som enligt skolans mål skall vara ´en skola för alla´. Vi har under tre terminer varit deltagande observatörer och intervjuat ungdomar på en skola (år 6-9) som vi kallar Vegaskolan. LÄS MER

 4. 4. The Triumph of Technology Over Politics? : Reconstructing Television Systems: The Example of Sweden

  Författare :Lena Ewertsson; Lars Ingelstam; Martin Kylhammar; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interdisciplinary studies; Television broadcasting; cable television; satellite television; socio-technical systems; large technical systems; entrepreneurship; Industriförvaltnings AB Kinnevik; TV3; Sweden; Tvärvetenskap; Kabel-TV; Satellit-TV; Public service; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Based upon perspectives and concepts from social and historical research on technical systems, this dissertation describes and analyses events and processes relating to the dramatic change in television in Western Europe during the 1980s and early 1990s. In particular, it focuses on how Swedish television, conceived as a large socio-tecnical system, has shifted from a traditional 'public service' system to a more open and mixed system. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Development and Urban Water Management : Linking Theory and Practice of Economic Criteria

  Författare :Mattias Hjerpe; Marianne Löwgren; Björn-Ola Linnér; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interdisciplinary studies; economic criteria; water management; infrastructure; cost; environment; Hållbar utveckling; vattenförsörjning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The interest in using criteria and indicators for assessing activities in relation to sustainable development is increasing. This dissertation analyses the potential for using economic criteria for assessment of urban water management in relation to sustainable development. The analysis consists of three parts. LÄS MER