Sökning: "frälse"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet frälse.

 1. 1. Aristokrat eller förädlad bonde? : Det svenska frälsets ekonomi, politik och sociala förbindelser under tiden 1523-1611

  Detta är en avhandling från Lund : Lund Univ Press

  Författare :Jan Samuelson; ; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; adel; frälse; ekonomi; politik; sociala förbindelser; 1500-talet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Svenska sjöofficerare under 1500-talet

  Detta är en avhandling från Malmö : Universus Academic Press

  Författare :Ingvar Sjöblom; Mats Hallenberg; Leos Müller; Jan Samuelson; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Military History; Naval History; Early modern history; Naval Officer; Organisation; Leadership; War Science; War history; Swedish Navy; Competence; Power Relations; Naval tactics; 16th Century; Gentry; Militärhistoria; marinhistoria; krigsvetenskap; ledarskap; organisation; sjöofficer; 1500-tal; marintaktik; adel; frälse; flottan; sjöofficerskåren; historia; History;

  Sammanfattning : What was the expertise of a naval officer during the 16th century? How did the naval officers’ expand, and what was the power relations like? These questions asked initially in the dissertation, try to capture the essence of the actual purpose, namely to investigate the development, power relations and the competence of a naval officer in the Swedish Navy during the 16th century (1522-1595).There was a correlated relationship between the military strategic choice of the operational area, naval tactical choices vessel types for customized naval warfare and the need for naval officers. LÄS MER

 3. 3. Svenska sjöofficerare under 1500-talet

  Detta är en avhandling från Malmö : Universus Academic Press

  Författare :Ingvar Sjöblom; Mats Hallenberg; Leos Müller; Jan Samuelson; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; military history; naval history; early modern history; naval officer; organisation; leadership; war science; war history; Swedish navy; competence; power relations; naval tactics; 16th century; gentry; militärhistoria; marinhistoria; krigsvetenskap; ledarskap; organisation; sjöofficer; 1500-tal; marintaktik; adel; frälse; flottan; sjöofficerskåren; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap;

  Sammanfattning : What was the expertise of a naval officer during the 16th century? How did the naval officers’ expand, and what was the power relations like? These questions asked initially in the dissertation, try to capture the essence of the actual purpose, namely to investigate the development, power relations and the competence of a naval officer in the Swedish Navy during the 16th century (1522-1595).There was a correlated relationship between the military strategic choice of the operational area, naval tactical choices vessel types for customized naval warfare and the need for naval officers. LÄS MER

 4. 4. Kyrka och frälse i Sverige under äldre medeltid

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carl Göran Andræ; [1960]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Medeltida stadsaristokrati : Världsligt frälse i de skånska landskapens städer

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Kenth Hansen; [2020-04-03]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Skåne; Halland; Ystad; Lund; Malmö; Halmstad; aristocracy; nobility; burghers; coat of arms; medieval archaeology; Skåne; Halland; Ystad; Lund; Malmö; Halmstad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER