Sökning: "förtroende"

Visar resultat 1 - 5 av 94 avhandlingar innehållade ordet förtroende.

 1. 1. Villkorat förtroende : Normer och rollförväntningar i relationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet

  Författare :Cajsa Niemann; Göran Sundström; Rune Premfors; Patrik Hall; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political institutions; political elites; politicians; civil servants; core executives; government; government offices; state organisation; institutional change and stability; norms; roles; role expectations; trust; organisational theory; Sweden; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : The relationship between politicians and civil servants is ambiguous and potentially problematic in democratic terms. The aim of the thesis is to examine this relationship in the Swedish core executive, Regeringskansliet. More specifically, the analysis emphasises the respective role expectations of the two groups when interacting with each other. LÄS MER

 2. 2. Kommer tid kommer tillit? : Unga vuxnas och medelålders erfarenheter

  Författare :Julia Grosse; Lars Svedberg; Stig Elofsson; Margareta Bäck-Wiklund; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trust; Concepts; Sweden; Human life cycle; Young adults; Middle-aged persons; Age groups; Social capital; Tillit; Begrepp; Sverige; Livslopp; Unga vuxna; Medelålders; Åldersgrupper; Socialt kapital; Förtroende; Värderingar; Socialpsykologi; Social work; Socialt arbete; Sociology; Sociologi; trust; concepts; human life cycle; young adults; middle-aged persons; age groups; social capital; begrepp; livslopp; unga vuxna; medelålders; åldersgrupper; socialt kapital; förtroende; värderingar; socialpsykologi; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered a high trust society, research on this topic is primarily based on a few standardized survey questions. It is also known that there is a robust pattern of less trustful young people compared to older ones. Still, a satisfactory explanation of this fact is lacking. LÄS MER

 3. 3. Förtroende i samverkan : en studie av småföretagare i ett regionalt utvecklingsprojekt

  Författare :Malin Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : "Förtroende i samverkan" är en licentiatavhandling i företagsekonomi som syftar till att bidra till kunskapen om förtroende i företagarsamverkan. Avhandlingen bygger på en årslång studie av ett samverkansprojekt mellan småföretagare i en landsbygdsregion. LÄS MER

 4. 4. Förtroende och datorbruk

  Författare :Sissi Ingman; Institutionen för informatik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; system trust; Trust; order; control; tool; transparency; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori;

  Sammanfattning : This is a study of how use of computer artefacts could be understood from the aspect of trust. Meanings of trust are discussed and rather than to understand trust as a possible solution to problems of uncertainty and control, trust is here seen as a fundamental aspect of life, including experiences of knowledge, certainty and control. LÄS MER

 5. 5. Lagstiftnings ändamålsenlighet – En regleringsteoretisk utvärdering av fjärrvärmelagens potential att skapa förtroende

  Författare :Daniel Hult; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reglering; lagstiftning; förtroende; ändamål; fjärrvärme; utvärdering; tvärvetenskap; regulation; legislation; trust; legislative purpose; district heating; evaluation; multidisciplinary;

  Sammanfattning : This thesis concerns the question whether it is possible to create trust by the use of legislation. I ask the question whether the Swedish District Heating Act (DHA) can be deemed to be fit for its purpose. I show that the main purpose of the DHA is the creation of trust. LÄS MER