Sökning: "Militärhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Militärhistoria.

 1. 1. Kaserner, baracker och hyddor : svenska soldatboningar under fyra århundraden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Armémus., Almqvist & Wiksell international

  Författare :Ejnar Berg; [1981]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Militärhistoria; Soldatbostäder; Kaserner; Baracker; Läggerhyddor; Bastion Aurora; Drottningskärs kastell; Gräsvik; Hvita krog; Karlshamns fästning; Karlskrona; Kristianopel; Kungsholms fort; Najaden kasern; Ronneby Infanterivolontärskolan; Skeppsgossekasernen; Sparre kasern; Stumholmen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Låtsaskrigen föreställningar om krig, maskulinitet och historia i krigsspel under 200 år

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Tomas Karlsson; Finn Arne Jörgensen; Esbjörn Larsson; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Wargame; masculinity; gender studies; history; computer games; video games; board games; miniature games; history culture; media archeology; media war; mediation; authenticity; simulation; play; military history; Reisswitz; Game Studies; counter factual history; historical accounts; warriors; krigsspel; historia; maskulinitet; dataspel; brädspel; historiekultur; simulering; militärhistoria; kontrafaktik; spel; genusvetenskap; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis investigates how different wargames relate to notions of war, masculinity and history. It poses the question how the concept of authenticity is used in relation to wargames portrayal of war, masculinity and history. The outline of the thesis is chronological, spanning roughly from the 19th century to the present. LÄS MER

 3. 3. Tools of Hegemony : Military Technology and Swedish-American Security Relations, 1945-1962

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mikael Nilsson; Hans Weinberger; Niklas Stenlås; Jussi M. Hanhimäki; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Säkerhetspolitik Sverige; Diplomatisk historia; Militärhistoria; Modern historia Sverige; Utrikespolitik USA; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria;

  Sammanfattning : This doctoral thesis analyze the process whereby Sweden gained access to American guided missiles during the late 1950s and early 1960s. It also tracks the Swedish efforts to develop guided missiles domestically. LÄS MER

 4. 4. Tools of Hegemony : Military Technology and Swedish-American Security Relations, 1945-1962

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mikael Nilsson; Hans Weinberger; Niklas Stenlås; Jussi M. Hanhimäki; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Säkerhetspolitik Sverige; Diplomatisk historia; Militärhistoria; Modern historia Sverige; Utrikespolitik USA; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria;

  Sammanfattning : This doctoral thesis analyze the process whereby Sweden gained access to American guided missiles during the late 1950s and early 1960s. It also tracks the Swedish efforts to develop guided missiles domestically. LÄS MER

 5. 5. Svenska sjöofficerare under 1500-talet

  Detta är en avhandling från Malmö : Universus Academic Press

  Författare :Ingvar Sjöblom; Mats Hallenberg; Leos Müller; Jan Samuelson; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Military History; Naval History; Early modern history; Naval Officer; Organisation; Leadership; War Science; War history; Swedish Navy; Competence; Power Relations; Naval tactics; 16th Century; Gentry; Militärhistoria; marinhistoria; krigsvetenskap; ledarskap; organisation; sjöofficer; 1500-tal; marintaktik; adel; frälse; flottan; sjöofficerskåren; historia; History;

  Sammanfattning : What was the expertise of a naval officer during the 16th century? How did the naval officers’ expand, and what was the power relations like? These questions asked initially in the dissertation, try to capture the essence of the actual purpose, namely to investigate the development, power relations and the competence of a naval officer in the Swedish Navy during the 16th century (1522-1595).There was a correlated relationship between the military strategic choice of the operational area, naval tactical choices vessel types for customized naval warfare and the need for naval officers. LÄS MER