Sakkunskap och politisk rationalitet : den svenska flottan och pansarfartygsfrågan 1918-1939

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Författare: Anders Berge; Stockholms Universitet.; [1987]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.