Sökning: "fat"

Visar resultat 1 - 5 av 732 avhandlingar innehållade ordet fat.

 1. 1. Fat-IBC : A New Paradigm for Intra-body Communication

  Författare :Noor Badariah Asan; Robin Augustine; Thiemo Voigt; Ali Khaleghi; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Fat-Intrabody Communication; Fat Tissue; Microwave; Propagation; Data Packet Reception; Ex-vivo; Phantom; Communication; Reliability; Implants; Engineering Science with specialization in Microwave Technology; Teknisk fysik med inriktning mot mikrovågsteknik;

  Sammanfattning : In the last two decades, a significant development in the field of medical technology occurred worldwide. This development is characterized by the materialization of various body implants and worn devices, that is devices attached to the body. LÄS MER

 2. 2. Ett fett liv : En artikulering av viktordningen på bas av överviktiga människors erfarenheter

  Författare :Aimée Ekman; Bengt Richt; Gunilla Tegern; Eklina Oinas; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :The weight order; ordering; form; action perspective; grounded theory; fat studies; critical perspective; fatness; overweight; body weight; experience; Viktordningen; ordnande; form; handlingsperspektiv; grounded theory; fat studies; kritisk fetma forskning; fetma; övervikt; kroppsvikt; erfarenhet;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att utveckla en begreppslig och teoretiserande förståelse för villkor och möjligheter i överviktiga personers handlingsliv. Med utgångspunkt i intervjuer med femton feta svenskar har slutpunkten för studien kommit att bli en artikulering av processer och subprocesser inom viktordningen. LÄS MER

 3. 3. Fat metabolism : A clinical and experimental study with special reference to newborns

  Författare :Gertrud Angsten; Karl-Anders Dahlström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; neonates; total parenteral nutrition; plasma and muscle carnitine; carnitine reference intervals; medium-chain triglycerides; Kirurgi; Surgery; Kirurgi; kirurgi; särskilt barnkirurgi; Pediatric Surgery;

  Sammanfattning : Lipid emulsion is an important constituent of total parenteral nutrition (TPN). In the investigations described in this thesis the effects of different lipid emulsions in neonates were studied. LÄS MER

 4. 4. Fat Cats? : A Case for the Swedish Managers' Making Sense of the Developing Markets

  Författare :Michal Budryk; Katarina Blomkvist; Ivo Zander; Philip Kappen; Rajneesh Narula; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sensemaking; immanent sensemaking; developing markets; emerging markets; globalisation; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : In this thesis, I report a set of four studies designed to enhance the understanding of how managers of multinational enterprises (MNEs) perceive and make sense of their business environment under the conditions of gradual, long term environmental change. The focus lies on immanent sensemaking, a process occurring under the conditions of such an environmental change, which fails to give rise to a cosmology episode and consequently energise sensemaking as it has been traditionally understood. LÄS MER

 5. 5. Separation of Water and Fat Signal in Magnetic Resonance Imaging : Advances in Methods Based on Chemical Shift

  Författare :Johan Berglund; Joel Kullberg; Lars Johansson; Håkan Ahlström; Zhi-Pei Liang; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Magnetic resonance imaging; digital image reconstruction; chemical shift imaging; water and fat separation; Dixon method; fat suppression; quantitative MRI; whole-body MRI; fatty acid composition; fat unsaturation; triglycerides; adipose tissue; liver fat; T2* mapping; Radiology; Radiologi; Radiology; Radiologi;

  Sammanfattning : Magnetic resonance imaging (MRI) is one of the most important diagnostic tools of modern healthcare. The signal in medical MRI predominantly originates from water and fat molecules. LÄS MER