Sökning: "Young people in societal care"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Young people in societal care.

 1. 1. Utsatthetens röster

  Detta är en avhandling från Stockholm : Boréa Bokförlag

  Författare :Zulmir Becevic; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Young people in societal care; meaning making; experience; life stories; identity; relations; emotions; Ungdomar i samhällsvård; meningsskapande; erfarenhet; livsberättelser; identitet; relationer; emotioner; ungdomar i samhällsvård; emotioner.;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomar i samhäilsvård och deras livsberättelser, om erfarenheter av att växa upp under kaotiska livsvillkor som karaktäriseras av psykiska problem, trasiga relationer, och andra fotmer av social utsatthet. Syftet är att undersöka hur ungdomar som är placerade i samhällsvård använder sina erfarenheteter för att skapa mening och sammanhang kring sig själva och sina liv. LÄS MER

 2. 2. Participation through ICT – studies of the use and access to ICT for young adults with intellectual disability

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Camilla Ramsten; Mälardalens högskola.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Environment; Information and communication technology; Intellectual disability; Participation; Social care; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The right to full participation in society is stated in law to ensure that vulnerable groups such as people with intellectual disability have the same rights and possibilities as the general population. Technological development has changed the conditions of participation in society, including the types of interactions, information and societal services. LÄS MER

 3. 3. Live life! : young peoples' experience of living with personal assistance and social workers' experiences of handling LSS assessments from a Child perspective

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Lill Hultman; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Personal assistance;

  Sammanfattning : The Act Concerning Support and Services to Persons with Certain Functional Impairments, in which the provision of personal assistance (PA) is included, came into force in 1994. It paved the way for strengthened rights for people with disabilities, in which the overall intention was to give disabled people equal opportunities and enable full participation in society. LÄS MER

 4. 4. The spread of HIV in Europe: Hidden epidemics and other barriers to universal access to prevention, treatment and care

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Jeffrey Lazarus; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; central Europe Europe; eastern; AIDS Antiretroviral therapy Delivery of health care Harm reduction Health policy Hepatitis B – prevention and control Hepatitis C – prevention and control HIV infections – prevention and control Midwifery Migrants and non-nationals Tuberculosis – prevention and control Asia;

  Sammanfattning : Introduction An estimated 2.4 [1.8–3.2] million people in the WHO European Region now live with HIV, and none of the Region’s 53 countries have been spared. LÄS MER

 5. 5. Statstjänare och jordägare : Adelsideologi i Per Brahe den äldres "Oeconomia"

  Detta är en avhandling från Dialogos Förlag

  Författare :Bo Eriksson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Early modern history; nobility; aristocracy; ideology; social roles; Per Brahe; Oeconomia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History;

  Sammanfattning : The starting point of this investigation into the Oeconomia eller Hushållsbok för ungt adelsfolk (“Householding book for young noblemen”) of Per Brahe (1520–1590) is that the 16th century was a time of change for the Swedish nobility. As the noble estate’s societal function changed – due to the successive development and establishment of the Vasa-dynasty state – new social roles emerged. LÄS MER