Sökning: "Alzheimer’s disease"

Visar resultat 1 - 5 av 454 avhandlingar innehållade orden Alzheimer’s disease.

 1. 1. Remembering in Alzheimer's disease utilization of cognitive support

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Agneta Herlitz; Umeå universitet.; [1991]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimer s disease; Dementia; Memory; Episodic memory; Semantic memory; Severity of dementia; Alzheimers sjukdom; demens; minne;

  Sammanfattning : The aim of the present doctoral thesis was to investigate the ability of patients with Alzheimer's disease (AD) to utilize cognitive support in order to improve episodic remembering. A review of previous research indicated that most studies have failed to find beneficial effects of encoding support on memory in AD patients. LÄS MER

 2. 2. Neuroinflammation in Alzheimer's disease Focus on NF-κB and C/EBP transcription factors

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Neurochemistry, Stockholm University

  Författare :Veronica Ramberg; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; neuroinflammation; NF-κB; C EBP; apoptosis; caspases; FRET; neurokemi och neurotoxikologi; Neurochemistry and Neurotoxicology;

  Sammanfattning : Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia among elderly. The disease is characterized by amyloid-β (Aβ) plaques, neurofibrillary tangles, loss of synapses and neurons and chronic neuroinflammation. LÄS MER

 3. 3. Mitochondria in Alzheimer's Disease : The Presequence Protease and Mitochondria-Associated ER Membranes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University

  Författare :Catarina Moreira Pinho; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Alzheimer s Disease; Mitochondria; Mitochondria-associated ER membranes; human Presequence Protease; biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : Alzheimer’s disease (AD) is one of the most prevalent age-related neurodegenerative disorders and the accumulation of the amyloid-β peptide (Aβ) in the temporal lobe has been implicated in the pathology of AD. Synaptic transmission in neuronal cells is a highly energy dependent process, which relies on the presence and proper function of mitochondria. LÄS MER

 4. 4. Amyloid-β Protofibril Formation and Neurotoxicity Implications for Alzheimer’s Disease

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ann-Sofi Johansson; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Neurosciences; Amyloid-β; Neurotoxicity; Aggregation; Protofibrils; Alzheimer s disease; Neurovetenskap;

  Sammanfattning : Alzheimer’s disease (AD) is the most common cause of dementia. A characteristic feature of AD is the presence of amyloid plaques in the cortex and hippocampus of the brain. The principal component of these plaques is the amyloid-β (Aβ) peptide, a cleavage product from proteolytic processing of amyloid precursor protein (APP). LÄS MER

 5. 5. Cognitive erosion and its implications in Alzheimer’s disease

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Selina Mårdh; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Do Psychology; Do Psychology; Dementia; Cognition; Alzheimer’s disease; longitudinal study; mixed methods design; semantic memory; awareness; metacognition; central coherence; emotions; Alzheimers sjukdom; longitudinell studie; mixed methods design; semantiskt minne; medvetande; metakognition; central koherens; emotioner;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling hade två huvudsyften; dels att kartlägga försämringen av semantiskt minne hos Alzheimerpatienter över tid; dels att ta patientens perspektiv och skapa en mångfacetterad bild av individen med Alzheimers sjukdom. Fyra begrepp studerades i relation till detta, nämligen minne, medvetande, central koherens och emotioner. LÄS MER