Sökning: "Gerd Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Gerd Lindgren.

 1. 1. Kamrater, kollegor och kvinnor : en studie av könssegregeringsprocessen i två mansdominerade organisationer

  Författare :Gerd Lindgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Kvinnor; arbete och arbetsmarknad; Sverige; Könssegregation Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bridging Boundaries in the Borderland of Bureaucracies : Individual Impact on Organisational Adaption to Demanding Situations in Civil and Military Contexts

  Författare :Aida Alvinius; Gerd Lindgren; Göran Ahrne; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Boundary spanners; uniformed organisations; bureaucratic organisations; adaption; systems theory; contingency; stressful environment; civil-military relations; disaster management; emotional labour; Gränsöverskridare; uniformerade organisationer; byråkratier; anpassning; systemteori; contingency; påfrestande förhållanden; civil-militära relationer; katastrofhantering; emotionellt lönearbete; Sociologi; Sociology; Uniformed organisations; rationality; boundary spanners; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to reach a deeper understanding of how boundary spanners are bridging boundaries between uniformed bureaucratic organisations and their environment, characterised by demanding conditions.The main part of this thesis is based upon empirical data gathered through 71 interviews with Swedish civil and military informants from several uniformed organisations. LÄS MER

 3. 3. Den fabricerande människan : Om bedrägeri som vardaglig interaktionsform

  Författare :Markus Arvidson; Sven-Erik Karlsson; Gerd Lindgren; Anders Persson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; deception; fabrication; impostor; form of interaction; social competence; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology; deception;

  Sammanfattning : The present dissertation takes the multi-faceted phenomenon of deception as its point of departure. The aim is to make a case for deception as a social phenomenon, and to frame theoretically and define the skills and abilities that make deception possible.A theoretical model based on a number of ideal types is constructed. LÄS MER

 4. 4. Herraväldets processer : en studie av kvinnors förslitningsskadesituation och könade processer i tre olika slags arbetsorganisationer

  Författare :Eva Christenson; Gerd Lindgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; gendered processes; work organizations; women s work-related mus-culoskeletal disorders; Sociology; sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In this thesis the situation concerning women's musculoskeletal disorders in three different types of workplaces is studied, and differences in women's and men's working conditions which affect this situation are identified. How diffe-rences in working conditions are constructed and reconstructed in and by gen-dered processes is analysed, and this analysis also shows how the work organiza-tions are gendered and gendering. LÄS MER

 5. 5. Står til tjeneste : Emosjonelt arbeid i tjenestemøtet

  Författare :Wenche Falch; Åsa Wettergren; Gerd Lindgren; Markus Arvidsson; Ingrid Guldvik; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; emotional labour; personal assistants; meaning; asymmetric and symmetric interaction; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis is about personal assistants, and how they experience their work. The aim of this study is twofold: First to examine the experiences of personal assistants and their work. Second, to examine the assistant’s experiences of feelings at work and how these feelings are managed from an emotionsociological perspective. LÄS MER