Sökning: "digitala resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden digitala resurser.

 1. 1. Didaktisk design med digitala resurser : En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola

  Författare :Anna Åkerfeldt; Anna-Lena Kempe; Staffan Selander; Sten Ludvigsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didactic design; designs for learning; knowledge; representations; digital resources; cultures of recognition; multimodality; didaktiks design; design för lärande; kunskap; representationer; digitala resurser; erkännandekulturer; multimodalitet; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : In digital-classroom practices, pupils design their learning processes in collaboration with their peers, employing different semiotic resources when representing signs of learning in a constant flow. There still remain differences, however, between learning practices and the way pupils are formally tested. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet och digitala resurser : Barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden

  Författare :Petra Petersen; Tore West; Eva Insulander; Maria Calissendorff; Polly Björk-Willén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; agency; digital tablets; digital resources; multilingualism; translanguaging; multimodality; preschool; early childhood; minority language; video observation; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Children's different expressions of agency when using digital tablets in preschools in multilingual areas are explored in this study. Drawing on ideas problematizing the mono-lingual norm in western education (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013; García, 2009; Kultti, 2012), the understanding is broadened of children's use of e.g. LÄS MER

 3. 3. Lärares digitala didaktik : En tematisk livshistorieansats om lärares didaktiska övertygelser, överväganden och val av digitala resurser

  Författare :Lena Gleisner Villasmil; Eva Hultin; Matilda Wiklund; Dan Åkerlund; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers’ life history; digital didactic; teachers’ beliefs; digital artefacts; school digitalization; sociocultural; didactic triangle; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute with knowledge from a close teachers’ perspective on how teachers' considerations and choice of digital artefactsfor teaching are related to didactic beliefs that are shaped and changed over time in teacher's professional life. A thematic life history approach is used in combination with a socio-cultural perspective and didactic starting points. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering av gymnasieskolans verksamhet : tillgång och användning

  Författare :Therése Haglind; Berner Lindström; Anna-Lena Godhe; Annika Lantz-Andersson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Digitala verktyg; skaldator; mobiltelefonen; LMS; tillgång; användning; gymnasieskolan; 1:1; resurser;

  Sammanfattning : Skolan är en del av samhället och den digitala utvecklingen ger upphov till både möjligheter och utmaningar för skolans verksamhet. Denna licentiatuppsats handlar om digitaliseringen av svensk gymnasieskola och tar sin utgångspunkt i en verksamhet där tillgången till digitala verktyg på flera sätt är tillgodosedd. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering av gymnasieskolans verksamhet: tillgång och användning : Digitalization of upper secondary school: access and use

  Författare :Therése Haglind; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Digitala verktyg; skaldator; mobiltelefonen; LMS; tillgång; användning; gymnasieskolan; 1:1; resurser;

  Sammanfattning : Skolan är en del av samhället och den digitala utvecklingen ger upphov till både möjligheter och utmaningar för skolans verksamhet. Denna licentiatuppsats handlar om digitaliseringen av svensk gymnasieskola och tar sin utgångspunkt i en verksamhet där tillgången till digitala verktyg på flera sätt är tillgodosedd. LÄS MER