Sökning: "pedagogical practices"

Visar resultat 1 - 5 av 149 avhandlingar innehållade orden pedagogical practices.

 1. 1. Performativa lärarpraktiker Performativity and Teachers' Practices

  Författare :Ola Strandler; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Playing a part in preschool documentation A study of how participation is enacted in preschool documentation practices and how it is affected by material agents

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Katarina Elfström Pettersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; children’s participation; pedagogical documentation; preschool practice; power relations; agential realism.; Förskola; barns delaktighet; pedagogisk dokumentation; förskolepraktik; maktrelationer; agentisk realism;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to explore how children’s participation is constructed and enacted in preschool documentation and what kinds of activities evolve between teachers, children and material objects in preschool documentation practices. The study is based on videorecorded observations of teachers and children documenting different preschool activities in two preschool groups. LÄS MER

 3. 3. Förskolans pedagogiska praktik Ett verksamhetsperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, Umeå universitet

  Författare :Kenneth Ekström; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogical practice; childcare; preschool education; learning; rearing; preschool working teams; preschool teachers; childminders; working conditions; societal changes; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Since 1960s, preschools have been important parts both of Swedish welfare and of labour market policies. The preschool thus constitutes a very important site for rearing and educating young children. LÄS MER

 4. 4. Med andra ord Samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Susanne Duek; Karlstads universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; New Literacy Studies; newly-arrived; children; family literacy; literacy practices; home and school literacy; multilingualism; ethnography; Swedish as second language; sociocultural incongruence; habitus; symbolic capital; short or no education parents; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Swedish as a Second Language; Svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : This doctoral thesis centres on six children, aged four to nine, who relatively recently immigrated to Sweden. The children’s encounters with literacy are in focus. LÄS MER

 5. 5. Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram skolvardag och vändpunkter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kristina Hellberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Aspergers syndrome; ethnography; individual programme; intergration; segregragation; narratives; special education; turning points; upper- secondary school; Aspergers syndrom; berättelser; etnografi; individuellt gymnasieprogram; integrering; segregering; specialpedagogik; vändpunkter; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to describe and research students roate into the programme, and what it means to students to follow a special secondary school course. The students attended a small specail needs teaching group based on the neuropsychiatric diagnosis of Asperger´s syndrome, which had been made during their years at school. LÄS MER