Sökning: "Jimmy Jaldemark"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jimmy Jaldemark.

 1. 1. Participation in a boundless activity Computer-mediated communication in Swedish higher education

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Jimmy Jaldemark; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action theory; activity; communication; computer-mediated communication; distance education; educational settings; higher education; online courses; online education; participation; tools; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : The general purpose of this thesis is to understand how participation in the activity of education relates to communication and tools. This purpose unfolds by drawing on possible conceivable consequences. LÄS MER

 2. 2. Participation in a boundless activity : Computer-mediated communication in Swedish higher education

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jimmy Jaldemark; Mittuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action theory; activity; communication; computer-mediated communication; distance education; educational settings; higher education; online courses; online education; participation; tools; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The general purpose of this thesis is to understand how participation in the activity of education relates to communication and tools. This purpose unfolds by drawing on possible conceivable consequences. LÄS MER