Sökning: "Vetenskap och religion"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden Vetenskap och religion.

 1. 1. Politisk vetenskap och vetenskaplig politik : Studier i svensk statsvetenskap kring 1900

  Författare :Oskar Pettersson; Per Wisselgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; political science; social science; democracy; conservatism; parliamentarism; Idé- och lärdomshistoria; Pontus Fahlbeck; Rudolf Kjellén; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the relationship between politics and social science. It studies the field of political science in Sweden around 1900 by analyzing two political scientists: Pontus Fahlbeck (1850–1923) and Rudolf Kjellén (1864–1922). Fahlbeck was Professor of Political Science 1889–1915 in Lund. LÄS MER

 2. 2. Ariska idoler : Den indoeuropeiska mytologin som ideologi och vetenskap

  Författare :Stefan Arvidsson; Stefanie von Schnurbein; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Wilhelm Schmidt; George Dumézil; Aryan; Indo-European; History of Religion; Mythology; Myth; Historiography; Humanities; Ideology; Philology; Old Norse Myth; Germanic Religion; Vedic Religion; Friedrich Max Müller; Greek Religion; Marija Gimbutas; Theology; History of religion; Religionshistoria; Religionsvetenskap; Study of Religions;

  Sammanfattning : By using ancient texts, medieval documents, philological observations, and archaeological artifacts, scholars have reconstructed a prehistorical world and religion. The people who upheld this culture have been named, inter alia, "Indo-Europeans", "Aryans", "Japhetites" and "Wiros". LÄS MER

 3. 3. Ariska Idoler. Den indoeuropeiska mytologin som ideologi och vetenskap

  Författare :Stefan Arvidsson; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; George Dumézil; Wilhelm Schmidt; Aryan; Indo-European; History of Religion; Mythology; Myth; Historiography; Humanities; Ideology; Philology; Old Norse Myth; Germanic Religion; Vedic Religion; Friedrich Max Müller; Greek Religion; Marija Gimbutas; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : By using ancient texts, medieval documents, philological observations, and archaeological artifacts, scholars have reconstructed a prehistorical world and religion. The people who upheld this culture have been named, inter alia, "Indo-Europeans", "Aryans", "Japhetites" and "Wiros". LÄS MER

 4. 4. En ny vetenskap? : en kritisk läsning av Edgar Morins La méthode

  Författare :Bosse Holmqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Morin; Edgar; 1921-;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. God vetenskap. Hur forskares vetenskapsuppfattningar uttryckta i sakkunnigutlåtanden förändras i tre skilda discipliner

  Författare :Rangnar Nilsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANITIES; History of ideas; history of science; university history; Swedish university history; political science; literature studies; physics; concepts of science; perceptions of research; peer review; quality in science; research quality.;

  Sammanfattning : Rangnar Nilsson: Good science: How researchers’ conceptions of science expressed in peer review documents change in three different disciplines (God vetenskap: Hur forskares vetenskapsuppfattningar uttryckta i sakkunnigutlåtanden förändras i tre skilda discipliner). Ph.D. Dissertation in Swedish, with a summary in English. LÄS MER