Sökning: "Trivsel"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet Trivsel.

 1. 1. Trivsel i Söderort : sociologisk undersökning i Hägerstensåsen och Hökmossen 1949-1950

  Detta är en avhandling från Stockholm : Esselte Aktiebolag

  Författare :Edmund Dahlström; Stockholms högskola.; [1951]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Exploring resident thriving in Swedish nursing homes : the Umeå Ageing and Health Research Programme (U-Age) Thesis I

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sabine Björk; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Thriving; everyday activities; environment; cognitive impairment; neuropsychiatric symptoms; nursing homes; nursing; Trivsel; vardagliga aktiviteter; miljö; kognitiv svikt; neuropsykiatriska symptom; särskilda boenden; omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : BackgroundThe population living in nursing homes is generally characterized by high age and female sex, as well as by physical and cognitive impairments. Also, negative symptoms such as pain and neuropsychiatric symptoms are reportedly common. LÄS MER

 3. 3. Office type, performance and well-being A study of how personality and work tasks interact with contemporary office environments and ways of working

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Aram Seddigh; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Office type; open-plan office; flex office; cell office; performance; job satisfaction; distraction; self-rated health; well-being; cognitive stress; exhaustion; individual differences; personality; concentration; stim-ulus screening ability; memory; Kontorstyp; kontorslandskap; flexkontor; cellkontor; produktivitet; arbetstillfredsställelse; distraktion; självskattat hälsa; trivsel; kognitiv stress; utmattning; individuella skillnader; personlighet; koncentration; arbetsminne; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Today, many organisations are adopting offices that have an open design with or without flexible seating. While advocates of open-plan offices propose that these office types lead to cost savings and aid inter and intra-team communication, opponents argue that these office types are associated with decreased performance and worsened health among employees. LÄS MER

 4. 4. Att leva utomlands : en studie av utlandssvenskars anpassning, trivsel och levnadsvanor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Studieförb. Näringsliv och samhälle

  Författare :Ingemar Torbiörn; [1976]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenskar i utlandet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mellan trivsel och ensamhet : om sociala villkor i lantbruket

  Detta är en avhandling från Stockholm : Studieförb. Näringsliv och samhälle

  Författare :Helena Nordström Källström; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER