Sökning: "Radiography"

Visar resultat 1 - 5 av 130 avhandlingar innehållade ordet Radiography.

 1. 1. Conventional spiral and low-dose computed mandibular tomography for dental implant planning

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Annika Ekestubbe; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Artifacts; Dental Implantation; Endosseous; methods; Dental Implants; Humans; Jaw; Edentulous; radiography; Mandible; radiography; Patient Care Planning; Phantoms; Imaging; Radiation Dosage; Radiography; Dental; methods; Reproducibility of Results; Tomography; X-Ray; instrumentation; methods; Tomography; X-Ray Computed; methods;

  Sammanfattning : Absorbed doses to radiosensitive organs in the head and neck from pre-implant conventional hypocycloidal, conventional spiral and computed tomography (CT) were measured with thermoluminescent dosimeters in an anthropomorphic phantom head. From conventional tomography organ doses, except to the major salivary glands, were below 0.2 mGy. LÄS MER

 2. 2. Studies on the use of digital radiography for the assessment of periapical bone lesions

  Detta är en avhandling från Department of Oral Surgery and Oral Medicine, Faculty of Odontology, Carl Gustafs väg 34, SE-214 21 Malmö, Sweden

  Författare :Boel Kullendorff; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; subtraction radiography; image processing; Digital radiography; dental radiography; Odontology; stomatology; Odontologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund För att diagnostisera förändringar i käkbenet är röntgenundersökning av stor betydelse. En bendestruktion blir synlig i röntgenbilden först när relativt stor mängd ben försvunnit. Flera tidigare studier har visat att destruktionen inte ses förrän den påverkar den kompakta yttre delen av käkbenet. LÄS MER

 3. 3. Radiography of the mandible prior to endosseous implant treatment. Localization of the mandibular canal and assessment of trabecular bone

  Detta är en avhandling från Department of Oral Surgery and Oral Medicine, Faculty of Odontology, Carl Gustafs väg 34, SE-214 21 Malmö, Sweden

  Författare :Christina Lindh; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; trabecular pattern; bone mineral density; bone mineral content; tomography; panoramic radiography; radiography; mandible; endosseous implantation; Odontology; stomatology; Odontologi;

  Sammanfattning : Mandibular autopsy specimens were examined with different radiographic techniques in order to evaluate the visibility of the mandibular canal and the measurement accuracy of distances related to the mandibular canal. Hypocycloidal, spiral and computed tomography (CT) were superior to periapical and panoramic radiography in visualising the mandibular canal. LÄS MER

 4. 4. Orthopaedic measurements with computed radiography. Methodological development, accuracy, and radiation dose with special reference to the weight-bearing lower extremity and the dislocating patella

  Detta är en avhandling från Röntgenavdelningen, Lasarettet, 271 82 Ystad, Sweden

  Författare :Jan Sanfridsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; digital.; computer-assisted; Picture Archiving and Communication Systems; computed radiography; radiography; effective dose; radiation dosage; measurements; biomechanics; dislocating patella; musculoskeletal; patellofemoral joint; Knee joint; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Digital bildteknik dominerar snart all bildhantering inom alla delar av samhället. Målsättningen med denna avhandling var att utveckla en undersökningsmetod för mätning av knäleden i belastat läge med hjälp av digital bildplatteteknik. LÄS MER

 5. 5. Radiography in Practice Work and Learning in Medical Imaging

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lise-Lott Lundvall; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Those following the profession of radiographer mainly work in the healthcare sector, with image production in medical imaging or with radiotherapy treatments. Radiographers are responsible for patient care and handling technology in this profession al field. LÄS MER