Sökning: "omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade orden omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning.

 1. 1. Samer och livets slut : kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård

  Författare :Lena Kroik; Anette Edin-Liljegren; Krister Stoor; Carol Tishelman; Margareta Rämgård; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; arktis; kvalitativ metod; palliativ vård; renskötare; traditionell kunskap; samer; urfolksmetodologier; vård i livets slut; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion och syfte: Det finns kunskapsluckor när det gäller vård i livets slut bland samer i Sverige idag. I takt med en åldrande befolkning ökar antalet kroniska sjukdomar som leder till ett stigande behov av stödjande insatser vid vård i livets slut. LÄS MER

 2. 2. Magmassage vid förstoppning : upplevelser, effekter och kostnadseffektivitet

  Författare :Kristina Lämås; Catrine Jacobsson; Lars Lindholm; Birgitta Engström; Inger Ekman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nursing care; nursing evaluation research; constipation; massage; abdominal massage; life experiences; sign and symptoms digestive; quality of life; QALY; health care economics and organization; omvårdnad; omvårdnadsforskning; förstoppning; massage; magmassage; upplevelser; gastrointestinala symtom; livskvalitet; QALY; kostnadseffektivitet; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : This thesis evaluates experiences, effects, and costs of abdominal massage for people with constipation. The thesis comprises four papers: Paper I is a literature review of health economic analysis of nursing practice. Paper II and III is a prospective randomized controlled trial that evaluates abdominal massage in terms of effects and costs. LÄS MER

 3. 3. Pain and pain management with femoral nerve block following hip fracture : effects and experiences: the perspective of older patients and staff

  Författare :Anna Unneby; Birgitta Olofsson; Britt-Marie Lindgren; Ulrica Bergström; Bengt Nellgård; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; femoral nerve block; hip fracture; individualized pain management; nursing care; older; pain; pain management; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences; Orthopaedics; ortopedi;

  Sammanfattning : Background: Older people with hip fractures are often frail with several comorbidities and roughly half of them have dementia disorders. Pain is common among patients with hip fracture and pain management in these patients is a challenge. Opioids are known to relieve pain while at rest but are not as effective in movement. LÄS MER

 4. 4. Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder : studier av metabola och psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa

  Författare :Karl Anton Forsberg; Per Olof Sandman; Tommy Björkman; Mikael Sandlund; Ulf Malm; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; community psychiatric nursing; life style intervention; lived experience; health; metabolic syndrome; psychiatric illness; randomized controlled trail; sense of coherence; Personer med psykiskt funktionshinder; omvårdnad; socialpsykiatri; hälsa; metabolt syndrom; livsstil; RCT; KASAM; livsvärld; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to investigate if the somatic comorbidity and increased mortality among persons with psychiatric disability (residents in supported housing facilities) can be influenced. The thesis comprises four papers. Paper I describes the lived experience of health and body. LÄS MER

 5. 5. Mellan frihet och trygghet : personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad

  Författare :Per Enarsson; Per-Olof Sandman; Ove Hellzén; Kim Lützén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; common staff approach; psychiatric care; social process; power; experience; grounded theory; phenomenological research; content analysis; vignettet method; personalgemensamt förhållningssätt; psykiatrisk omvårdnad; sociala processer; makt; upplevelser; grounded theory; fenomenologisk hermeneutik; innehållsanalys; vinjettmetod; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: The common staff approach in psychiatric care has not been studied explicitly before. Earlier studies in related areas of social processes in psychiatric care highlight the importance of the interaction between the patient and the carer to understanding communication patterns and attitudes. LÄS MER