Sökning: "särskilda boenden"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden särskilda boenden.

 1. 1. Våld i särskilda boenden för äldre : språk och sociala interaktioner

  Författare :Åsa Sandvide; Britt-Inger Saveman; Sture Åström; Margareta Grafström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; omvårdnad; våld; äldre; särskilda boenden; diskursanalys; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The present thesis aims to study the relationship between the violence that occurs in institutional care for older people and the language employed when this violence and the involved parties are talked and narrated. The thesis has been guided by social constructionism, and violence, victims and perpetrators have been considered as social phenomena constructed in discursive processes. LÄS MER

 2. 2. Exploring resident thriving in Swedish nursing homes : the Umeå Ageing and Health Research Programme (U-Age) Thesis I

  Författare :Sabine Björk; David Edvardsson; Marie Lindkvist; Anders Wimo; Jimmie Kristensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Thriving; everyday activities; environment; cognitive impairment; neuropsychiatric symptoms; nursing homes; nursing; Trivsel; vardagliga aktiviteter; miljö; kognitiv svikt; neuropsykiatriska symptom; särskilda boenden; omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : BackgroundThe population living in nursing homes is generally characterized by high age and female sex, as well as by physical and cognitive impairments. Also, negative symptoms such as pain and neuropsychiatric symptoms are reportedly common. LÄS MER

 3. 3. Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre

  Författare :Karin Sjögren; David Edvardsson; Per-Olof Sandman; Karin Zingmark; Kerstin Segesten; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; care environment; cross sectional study; dementia; nursing staff; organization; person-centred care; residential facilities; well-being; demens; organisation; personcentrerad vård; särskilda boenden; tvärsnittsstudie; vårdpersonal; vårdmiljö; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen ökar nationellt och internationellt, och med ökande ålder ökar både fysisk och psykisk ohälsa. Äldre personer med ohälsa i form av kognitiv svikt (oftast demenssjukdom) kan bli beroende av vård och omsorg i särskilda boenden för äldre för att kunna känna trygghet och välbefinnande samt ha ett gott liv, i gemenskap med andra. LÄS MER

 4. 4. Samvetsstress hos vårdpersonal i den kommunala äldreomsorgens särskilda boenden

  Författare :Christina Juthberg; Karin Sundin; Astrid Norberg; Anneli Sarvimäki; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burnout; conscience; elderly care; nurse assistants; registered nurses; stress of conscience; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to describe perception of conscience, stress of conscience (stress related to troubled conscience) and burnout, to explore their relationships and to illuminate meanings of the lived experience of troubled conscience in one’s work among registered nurses (RNs) and nurse assistants (NAs) in municipal residential care for the elderly. The thesis comprises four studies; studies I-III are based on questionnaire data from 50 RNs and 96 NAs and study IV is based on interview data from 6 RNs and 6 NAs selected from the participants in the questionnaire study. LÄS MER

 5. 5. Våld i särskilda boenden för äldre - involverade vårdares berättelser

  Författare :Åsa Sandvide; Omvårdnad Umeå universitet; []
  Nyckelord :Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : .... LÄS MER