Sökning: "David Edvardsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden David Edvardsson.

 1. 1. Theoretical studies of small molecules with applications to ion fragment and photoelectron experiments

  Författare :David Edvardsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Physics; Doppler-free kinetic energy release; UV photoelectron spectroscopy; ab initio; potential energy curves; predissociation; spin-orbit coupling; Fysik; Physics; Fysik; fysik; Physics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Atmosphere in care settings : Towards a broader understanding of the phenomenon

  Författare :David Edvardsson; Birgit Rasmussen; PO Sandman; Marit Kirkevold; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Narrative analysis; Grounded Theory; Phenomenological hermeneutics; Symbols; At-homeness; Environment; Omvårdnad; Nursing; Omvårdnad; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : The overall aim of the study is to understand and describe the phenomenon ‘atmosphere in care settings’ as experienced by patients, significant others and health care staff. The study consists of four papers, each of which illuminates various aspects of the phenomenon. LÄS MER

 3. 3. Consumer - Firm Business Relationship and Network : The case of

  Författare :David Sörhammar; Amjad Hadjikhani; Bo Edvardsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Consumers; Firms; Relationships; Networks; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Approximately 20 % of all air-travel tickets in Sweden are sold via the Internet despite consumer’s general perception of ticket prices being lower on the Internet when compared to those available in “traditional” stores. The general aim of this study is to generate a deeper understanding of what induces consumers to conduct their exchanges with firms on the Internet, and what induces most consumers to continue carrying out exchanges in “traditional” stores. LÄS MER

 4. 4. Fysisk miljö på strokeenheter : betydelse för vården

  Författare :Anna Anåker; Marie Elf; David Edvardsson; Högskolan Dalarna; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hälsa och välfärd; Health and Welfare; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den fysiska miljön har betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Rehabilitering som påbörjas på strokeenheter i ett tidigt skede, kan förbättra återhämtning och minska risken för funktionshinder. LÄS MER

 5. 5. Leadership : person-centred care and the work situation of staff in Swedish nursing homes

  Författare :Annica Backman; David Edvardsson; Karin Sjögren; Hugo Lövheim; Anna-Karin Edberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Leadership; organisation; person-centred care; psychosocial climate; work environment; nursing homes; nursing;

  Sammanfattning : Background: Swedish nursing home managers, who constitute the empirical focus of this thesis, hold overall operational responsibility for the nursing homes, which includes the care of residents, direct care staff and work environment. Aged care organisations are also expected to provide person-centred care. LÄS MER