Sökning: "Edmund Dahlström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Edmund Dahlström.

 1. 1. Trivsel i Söderort : sociologisk undersökning i Hägerstensåsen och Hökmossen 1949-1950

  Författare :Edmund Dahlström; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kön i förändring : Den svenska könsrollsforskningen 1959-1979

  Författare :Jenny-Leontine Olsson; Elisabeth Mansén; Ulla Manns; Elisabeth Elgán; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sex Role Research; Edmund Dahlström; Harriet Holter; Rita Lijleström; Equality Policy; Nordic Egalitarianism; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idéhistoria; History of Ideas;

  Sammanfattning : This doctoral thesis analyzes Swedish sex role research between 1959 and 1979. The focal point of the analysis is how researchers reshaped ideas about sex/gender. This process is put in relation to the political context which affected and was affected by such ideas. LÄS MER