Sökning: "wellbeing"

Visar resultat 1 - 5 av 248 avhandlingar innehållade ordet wellbeing.

 1. 1. Vulnerability and inequalities in health and wellbeing the role of social policy

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Björn Högberg; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social policy; Welfare state; Vulnerability; Inequality; Social stratification; Health; Wellbeing;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the moderating role of social policies for the association between vulnerable social positions and health and wellbeing. Vulnerable social positions are identified in relation to age-related transition points in to or out of the labour market. LÄS MER

 2. 2. The Internet of Things in Health, Social Care, and Wellbeing

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Andrés Laya; KTH.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Internet-of-Things; Enabling ICT; Social care; Wellbeing; Business models; Business Ecosystems; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) enables opportunities to remotely sense and control objects via communication networks. We study services based on connected devices and the collaboration they generate between the ICT and the Health, Social Care and Wellbeing (HSCWB) industries. LÄS MER

 3. 3. Hand function, Everyday Occupations and Wellbeing in Individuals with Systemic Sclerosis

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Neuroscience, Lund University

  Författare :Gunnel Sandqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; arbetsmiljömedicin; Yrkesmedicin; industrial medicine; Occupational health; occupational therapy interventions; wellbeing; everyday occupations; Systemic sclerosis; hand function;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Aktivitet och förmågan att kunna utföra olika dagliga sysslor är central för människan och har stor betydelse för upplevelse av hälsa. I samband med sjukdom eller skada kan förmågan till aktivitet förändras, och komplexiteten i de dagliga sysslorna blir tydlig. LÄS MER

 4. 4. ’Moving On’ and Transitional Bridges Studies on migration, violence and wellbeing in encounters with Somali-born women and the maternity health care in Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulrika Byrskog; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; International Health; Internationell hälsa; Somali-born women; violence; transition; migration; childbearing; midwife; maternal health; perinatal health; wellbeing; qualitative; case-control; Kvinnor och mäns erfarenheter och upplevelser av könsrelaterat våld i väpnade konflikter;

  Sammanfattning : During the latest decade Somali-born women with experiences of long-lasting war followed by migration have increasingly encountered Swedish maternity care, where antenatal care midwives are assigned to ask questions about exposure to violence. The overall aim in this thesis was to gain deeper understanding of Somali-born women’s wellbeing and needs during the parallel transitions of migration to Sweden and childbearing, focusing on maternity healthcare encounters and violence. LÄS MER

 5. 5. Towards increasing operator wellbeing and performance in complex assembly

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Sandra Mattsson; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Complex systems; assembly; operator wellbeing; performance; smart wearables;

  Sammanfattning : This thesis provides insights on complex assembly issues and presents pragmatic models, methods, measurable parameters and prototypes that can be used to support operators in complex assembly. Assembly systems are complex partly because of a high degree of product variety and the strategy of having mass-customised products. LÄS MER