Sökning: "Social Sciences Political Science"

Visar resultat 1 - 5 av 1258 avhandlingar innehållade orden Social Sciences Political Science.

 1. 1. Barn, föräldrar, välfärdsstat : Den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd 1964-2009

  Författare :Sofia Littmarck; Bengt Sandin; Judith Lind; Åsa Lundqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Family policy; welfare policy; parent education; parenting support; welfare state; family; parenthood; children; political argumentation; official government inquiries; parliamentary papers; Familjepolitik; välfärdspolitik; föräldrautbildning; föräldrastöd; välfärdsstat; familj; föräldraskap; barn; politisk argumentation; riksdagstryck; statens offentliga utredningar;

  Sammanfattning : The political debate concerning parent education and parenting support between 1964 and 2009 has been scrutinized in this study in the light of the development of and changes in the welfare state. The investigation is based upon the analysis of official government inquiries and parliamentary papers dealing with parent education and parenting support. LÄS MER

 2. 2. Adaptation, now? : Exploring the Politics of Climate Adaptation through Poststructuralist Discourse Theory

  Författare :Elise Remling; Jenny Gunnarsson Payne; Åsa Persson; Sirkku Juhola; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Climate change adaptation; Adaptation policy development; Politics of adaptation; Discourse; Poststructuralist Discourse Theory; Logics of Critical Explanation; Discourse Analysis; European Union; Germany; Qualitative policy analysis; Critical policy studies; Fantasy; Depoliticisation; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Increasing evidence of anthropogenic climate change and the recognition that warming is likely to go beyond 2°C raises the need for responses that help people cope with the anticipated changes. The rise of attention to so-called climate adaptation on political agendas at the local, national and international scale has come about with a hastily growing field of academic knowledge production. LÄS MER

 3. 3. National Appropriateness of International Climate Policy Frameworks in India, Brazil, and South Africa

  Författare :Prabhat Upadhyaya; Björn-Ola Linnér; Mathias Fridahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Policy process; Institutions; Domestic Politics; Nationally Appropriate Mitigation Actions; National; Climate Policy; India; Brazil; South Africa; Institutional Capacity; Norms; Nationally Determined Contributions; Policyprocess; Institutioner; Nationellt Lämpliga Utsläppsminskande Åtgärder; Nationell; Klimatpolicy; Indien; Brasilien; Sydafrika; Institutionell kapacitet; Nationellt Fastställda Bidrag.;

  Sammanfattning : How does the international climate policy frameworks influence the domestic institutional responses to climate mitigation in emerging economies? And how, in turn, do domestic institutions and politics in emerging economies influence the fate of international climate policy frameworks? The thesis provides answers to these questions by studying domestic engagements with Nationally Appropriate Mitigation Actions in three emerging economies – India, Brazil, and South Africa. The thesis specifically studies how these engagements were influenced by the domestic institutional context provided by national climate policy, norms, and institutional capacity in the three countries. LÄS MER

 4. 4. The Corporate Social Responsibility (CSR) approach as a framework for business involvement in health promotion in the welfare state

  Författare :Michelle Sara Monachino; Sam WillnerDr.; Paulo Moreira; Lena Högberg; Karin Svedberg Helgesson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Corporate Social Responsibility; health promotion; public health policy; community health and community involvement; welfare state development; crosssectoral health promotion;

  Sammanfattning : This dissertation is to be situated in the debate about the development of the contemporary Western European welfare state, its displacement of responsibilities from state to non-state societal actors and the resulting concerns vis-à-vis the optimal distribution of responsibilities. Drawing, in interdisciplinary fashion, from the fields of political sociology, political economics, welfare studies, public health policy, and management, it focuses upon the involvement of for-profit, non-state actors into a field traditionally of state competence, that of public health. LÄS MER

 5. 5. Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg : Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext

  Författare :Emanuel Åhlfeldt; Lennart Svensson; Daniel Persson-Thunqvist; Margareta Bredmar; Christian Jensen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Sustainability; sustainable change; long-term effects; project organization; implementation; professionalism; new institutional theory; Hållbart utvecklingsarbete; långsiktiga effekter; projektorganisation; implementering; professionalism; nyinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning : Det drivs många utvecklingsprojekt inom offentlig sektor, men det saknas kunskap om hur dessa projekt kan bidra till ett hållbart utvecklingsarbete. Syftet med avhandlingen är att förstå och förklara hur resultat och kunskap från utvecklingsprojekt kan integreras i den ordinarie verksamheten i offentliga organisationer och bidra till långsiktiga effekter, som har ett värde för brukarna, organisationen och de anställda. LÄS MER