Sökning: "systemic approach"

Visar resultat 1 - 5 av 167 avhandlingar innehållade orden systemic approach.

 1. 1. Democratic innovations in political systems towards a systemic approach

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Magnus Adenskog; Örebro universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Democratic innovations; online political participation; political institutions; political trust; political systems;

  Sammanfattning : There are many indicators that the representative democratic system is currently facing serious legitimacy challenges. Two central indicators of these challenges are changing patterns of political participation and a decline in system support. LÄS MER

 2. 2. Genetic studies on Systemic Lupus Erythematosus A fine mapping and candidate gene approach

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Veronica Magnusson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molecular genetics; Systemic Lupus Erythematosus; complex disease; linkage analysis; candidate gene; association studies; Genetik; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Genetics; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Genetik; medicinsk genetik; Medical Genetics;

  Sammanfattning : Linkage in the 2q37 region was evaluated using microsatellite markers in multi-case families from Sweden, Iceland and Norway. Both the two-point and the multipoint linkage analysis show highly significant LOD scores (Z=4.51 and 6.03, respectively). LÄS MER

 3. 3. Modelling Epidemic Influenza : A Novel Approach

  Detta är en avhandling från Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Wah-Sui Almberg; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Modellering av dynamiska förlopp i socio-biologiska komplexa system är långt ifrån trivialt. Behovet av fördjupad förståelse av sådana förlopp är många gånger stort. Vi har presenterat ett oortodoxt förslag på hur spridning av influensa i mänsklig population kan beskrivas och simuleras. LÄS MER

 4. 4. Clinical-epidemiological studies on cutaneous malignant melanoma A register approach

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johan Lyth; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Melanoma; early detection; population-based; registers; time trends; survival; prognostic factors; tumour thickness; stage at diagnosis; level of education; socioeconomic status; healthcare costs;

  Sammanfattning : The incidence of cutaneous malignant melanoma (CMM) is steadily increasing. Most of the patients have thin CMM with a good prognosis and a 5-year survival of about 90%. The prognosis is highly related to tumour thickness and clinical stage at diagnosis. LÄS MER

 5. 5. Listening to the voice of children : systemic dialogue coaching. Inviting participation and partnership in social work

  Detta är en avhandling från Luton, UK : University of Bedfordshire, Luton, England

  Författare :Ann-Margreth E. Olsson; Högskolan Kristianstad.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; systemic; dialogue; coaching; investigation; social work; welfare; protection; children; client; social worker; coach; participation; partnership; involvement; listening; presence; relationship; joint action; action research; PAR; dialogical; systemisk; samtal; dialog; coaching; utredning; socialt arbete; välfärd; skydd; barn; klient; socialarbetare; social sekreterare; coach; deltagande; delaktighet; partnerskap; involvering; lyssnande; nuet; relation; samhandling; aktionsforskning; deltagande aktionsforskning; dialogisk;

  Sammanfattning : This is a study in and about systemic coaching in social work – systemic, and, as it unfolded, dialogical coaching, later named Dialogue Coaching (DC). Focus lies on what the conducted coaching brought forth, generated and created in the context of social work and for the members of the participating social welfare organisations. LÄS MER