Sökning: "Sydafrika"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet Sydafrika.

 1. 1. Nation, nationalism och identitet : Sydafrika i svensk sekelskiftesdebatt

  Författare :Jan-Gunnar Rosenblad; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : This study is a study of nationalism at the last turn of the century. The empirical sources are Swedish newspapers from 1899 to 1902. Using debates on the Boers and their treatment of the momentous events of the Boer War in South Africa as a focus and a metaphor, the social and linguistic construction of various types of nationalism is analyzed. LÄS MER

 2. 2. Om organsystemens organisation och funktion– analys av elevsvar från Sverige och Sydafrika : analys av elevsvar från Sverige och Sydafrika

  Författare :Pernilla Granklint Enochson; Andreas Redfors; Lena Tibell; Bengt-Olov Molander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera svenska och sydafrikanska elevers föreställningar om kroppens byggnad och funktion, samt hur dessa föreställningar påverkar närliggande frågeställningar. Datainsamling har skett genom att flera olika typer av enkäter samt intervjuer använts. Samtliga elever som deltog gick i årskurs nio. LÄS MER

 3. 3. National Appropriateness of International Climate Policy Frameworks in India, Brazil, and South Africa

  Författare :Prabhat Upadhyaya; Björn-Ola Linnér; Mathias Fridahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Policy process; Institutions; Domestic Politics; Nationally Appropriate Mitigation Actions; National; Climate Policy; India; Brazil; South Africa; Institutional Capacity; Norms; Nationally Determined Contributions; Policyprocess; Institutioner; Nationellt Lämpliga Utsläppsminskande Åtgärder; Nationell; Klimatpolicy; Indien; Brasilien; Sydafrika; Institutionell kapacitet; Nationellt Fastställda Bidrag.;

  Sammanfattning : How does the international climate policy frameworks influence the domestic institutional responses to climate mitigation in emerging economies? And how, in turn, do domestic institutions and politics in emerging economies influence the fate of international climate policy frameworks? The thesis provides answers to these questions by studying domestic engagements with Nationally Appropriate Mitigation Actions in three emerging economies – India, Brazil, and South Africa. The thesis specifically studies how these engagements were influenced by the domestic institutional context provided by national climate policy, norms, and institutional capacity in the three countries. LÄS MER

 4. 4. Hyenas of the Limpopo : The Social Politics of Undocumented Movement Across South Africa’s Border with Zimbabwe

  Författare :Xolani Tshabalala; Stefan Jonsson; Carl-Ulrik Schierup; Amanda Hammar; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; migration; undocumented movement; assisted border crossings; illegibility; border practices; informality; social politics; dispossession; cheap labour; Beitbridge; Southern Africa; South Africa; Zimbabwe.; migration; papperslös mobilitet; assisterade gränsovergångar; oläslighet; vardagspolitik; informalitet; fördrivning; billig arbetskraft; Beitbridge; södra Afrika; Sydafrika; Zimbabwe;

  Sammanfattning : An increasing number of people today cross the Beitbridge border of South Africa and Zimbabwe. This comes with a corresponding growth of creative strategies that seek to aid the crossing of those people and goods that may lack the necessary documentation. LÄS MER

 5. 5. Kärlek i virusets tid : att hantera relationer och hälsa i Zululand

  Författare :Anette Wickström; Bengt Richt; Rebecca Popenoe; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Love; sexuality; health; AIDS; love medicine; virginity testing; colonisation; apartheid; kinship; gender; ethnography; Zuli; South Africa; Kärlek; sexualitet; hälsa; aids; kärleksmediciner; oskuldskontroll; kolonisation; apartheid; släktskap; genus; etnografi; zulu; Sydafrika; Social anthropology; Socialantropologi;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med avhandlingen är att förstå hur människor tänker om och hanterar kärlek, sexualitet och hälsa i sina vardagliga liv på landsbygden i nordöstra KwaZulu Natal i Sydafrika. Målet är att förstå vad kärlek innebär för dem, men också hur större samhälleliga processer påverkar erfarenheter av kärlek, hälsa och relationer. LÄS MER