Sökning: "Professionalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade ordet Professionalisering.

 1. 1. Att lägga politiken tillrätta : kommunala chefers professionalisering

  Författare :Ann-Sofie Lennqvist-Lindén; Gun Hedlund; Jan Olsson; Håkan Magnusson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förvaltningschef; kommun; chefskap; professionalisering; tjänstemannaroll; politik; förvaltning; offentligt etos; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The desire for many people today is to be professional, and many occupations seek professional status. The idea of a profession has a higher status than a mere occupation; professionals have lot of knowledge and power to decide about their own work and they can also voice opinions about others. LÄS MER

 2. 2. Socionomyrkets professionalisering : The professionalisation of social work

  Författare :Stina Wingfors S; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :professionalisation; social work; trade union; strategies; exclusion; inclusion; discre;

  Sammanfattning : This is a study of Akademikeiförbundet SSR's (a professional organisation and union of social workers) ambitions to increase the legitimacy of the profession of social work in the period 1958 to 2000. The study is above all an analysis of how a professional collective acts in order to strengthen its social position on the labour market. LÄS MER

 3. 3. Vasaloppet - resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder : En studie om kommersialisering och professionalisering

  Författare :Joacim Larsson von Garaguly; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercialization; Professionalization; Sports; Non-profit sector; Kommersialisering; Professionalisering; Förändringsprocess; Ideell sektor; Idrottsförening; Sponsring; Legitimitet; Organisationsfält; Institutionell teori; Institutionell logik; Präglingskrafter; Hybridorganisationer; Ambidexterity; Kombinatorisk sektor; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lärarlegitimation som professionsstrategi : En analys av den svenska legitimationsreformen som argument för lärares (re)professionalisering

  Författare :Charlotte Baltzer; Michael Uljens; Elisabet Nihlfors; Ulf Paul Lundgren; Christina Segerholm; Åbo Akademi; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; arena; ideology; legitimacy; license; NPM-rhetoric; profession; professionalization; professional strategy; teacher unions; arena; ideologi; legitimation; legitimitet; lärarförbund NPM-retorik; profession; professionalisering; professionsstrategi; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Teacher license as professional strategy - an analysis of the Swedish license reform as an argument for the teaching profession's (re)professionalization.... LÄS MER

 5. 5. Läkare och läkande : läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans

  Författare :Johanna Bergqvist; Historisk arkeologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Leech; barber-surgeon; leechcraft; art of healing; perception of disease; professionalization; Middle Ages; Renaissance; history of medicine; archaeology of medicine; medical cultures; occupational ethos; communication of knowledge; craft knowledge; tacit knowledge; läkare; bardskär; laga läkare; läkekonst; sjukdomsförståelse; professionalisering; medeltid; renässans; medicinhistoria; medicinsk arkeologi; medicinska kulturer; yrkesethos; kunskapskommunikation; förtrogenhetskunskap; tyst kunskap; Sverige; Skandinavien; Norden;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines the arts of healing in the area of present-day Sweden dur¬ing the Middle Ages and the Renaissance (ca. 1100–1600 AD). It focuses on secular arts of healing for the body, rather than magical and religious healing or the cure of the soul. LÄS MER