Sökning: "Leech"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Leech.

 1. 1. Läkare och läkande : läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans

  Författare :Johanna Bergqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Leech; barber-surgeon; leechcraft; art of healing; perception of disease; professionalization; Middle Ages; Renaissance; history of medicine; archaeology of medicine; medical cultures; occupational ethos; communication of knowledge; craft knowledge; tacit knowledge; läkare; bardskär; laga läkare; läkekonst; sjukdomsförståelse; professionalisering; medeltid; renässans; medicinhistoria; medicinsk arkeologi; medicinska kulturer; yrkesethos; kunskapskommunikation; förtrogenhetskunskap; tyst kunskap; Sverige; Skandinavien; Norden;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Läkekonst är uttryck för våra försök att bemöta och betvinga det svåra som livet ställer oss inför i form av fysiskt och mentalt lidande. Läkekonst formas dock inte bara av våra kunskaper och tekniska framsteg, utan även av grundläggande kulturella värderingar och traditioner. LÄS MER

 2. 2. Botanical Repellents and Pesticides Traditionally Used Against Haematophagous Invertebrates in Lao PDR

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Chanda Vongsombath; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ethnobotany; fly larvae; Lao PDR; medical entomology; mosquito repellents; myiasis; plant-based insecticides; terrestrial leeches; Haemadipsidae; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Systematics and phylogenetics; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Systematik och fylogeni; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi; Biology with specialization in Systematics; Biologi med inriktning mot systematik;

  Sammanfattning : Haematophagous parasites and disease vectors such as leeches, ticks, mites, lice, bed bugs, mosquitoes, and myiasis-causing fly larvae are common health problems in Lao Peoples Democratic Republic (Lao PDR). A main aim of my field work in Lao PDR in 2006-2010 was to document traditional knowledge among different ethnic groups about plants that people use to repel or to kill blood-feeding invertebrates. LÄS MER

 3. 3. The prey perspective - behaviour and appearance in a world of predators

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Johan Ahlgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Local adaptation; predator regime; phenotypic plasticity; inducible defence; mortality; animal personality; predator; trait-compensation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den enorma variationen av beteenden och utseenden som återfinns i djurriket har i alla år fascinerat och länge förbryllat biologer. Rovdjurens skoningslösa utgallring är en av de stora drivkrafterna bakom evolutionen av alla dessa karaktärsdrag. LÄS MER