Sökning: "Jan Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 72 avhandlingar innehållade orden Jan Olsson.

 1. 1. Modelling of Formation and Evolution of Defects and Precipitates in Fe-Cr Alloys of Reactor Relevance

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Pär Olsson; Jan Källne; Jan Wallenius; Graeme Ackland; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nuclear physics; Kärnfysik; NATURAL SCIENCES Physics Nuclear physics; NATURVETENSKAP Fysik Kärnfysik;

  Sammanfattning : Fe-Cr alloys form the basis of many industrially important steels. Due to their excellent resistance to radiation induced swelling, ferritic steels are expected to be used for critical structural components in advanced nuclear systems, such as fast breeder reactors, accelerator driven systems and fusion reactors. LÄS MER

 2. 2. Aesthetic Experiences of Presence Case Studies in Film Exhibition, 1896-1898

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Media Studies, Stockholm University

  Författare :Gert Jan Harkema; Jan Olsson; John Fullerton; Tom Gunning; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Film history; media history; early cinema; film experience; 19th century; aesthetics; presence; intermediality; phenomenology; the Netherlands; Chicago; modernity; fairground; vaudeville; Aladdin; Henri Grünkorn; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : This study investigates viewing experiences that came with the introduction of cinema. Merging (film) history with aesthetic theory, this dissertation entails historically informed theoretical reconstructions of viewing experiences between 1896 and 1898. LÄS MER

 3. 3. The intelligence discourse : the Swedish military intelligence (MUST) as a producer of knowledge

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Gunilla Eriksson [Engvall]; Jan Olsson; Mats Lindberg; Jan Willem Honig; Peter Jackson; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intelligence; intelligence analysis; knowledge; social practice; discursive practice; discourse; logic of appropriateness; Denkstil; Denkkollektiv; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The Swedish Military Intelligence and Security Directorate (MUST) is a producer of knowledge, a knowledge that is fundamental for decisionmaking in foreign and security policy. The intelligence knowledge production is often held as objective, value neutral, and with the intention of ‘speaking truth onto power’. LÄS MER

 4. 4. Effects of Pregnancy and Hormones on T cell Immune Regulation in Multiple Sclerosis

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sandra Hellberg; Jan Ernerudh; Maria Jenmalm; Magnus Vrethem; Jan Brynhildsen; Tomas Olsson; Manuel Friese; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Multiple sclerosis (MS) is characterized by a dysregulated immune system leading to chronic inflammation in the central nervous system. Despite increasing number of treatments, many patients continue to deteriorate. LÄS MER

 5. 5. GeoGebra, Enhancing Creative Matematical Reasoning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Jan Olsson; Carina Granberg; Johan Lithner; Christina Juter; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att nå insikter i hur man kan designa en didaktisk situation inklusive en dynamisk programvara (GeoGebra) för att stödja elevernas lärande genom matematisk problemlösning och kreativt resonemang. En bärande idé har varit att elever som själva konstruerar lösningsmetoder till problembaserade uppgifter lär sig matematik bättre än elever som får en metod att följa. LÄS MER