Sökning: "Jan Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 72 avhandlingar innehållade orden Jan Olsson.

 1. 1. Modelling of Formation and Evolution of Defects and Precipitates in Fe-Cr Alloys of Reactor Relevance

  Författare :Pär Olsson; Jan Källne; Jan Wallenius; Graeme Ackland; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nuclear physics; Kärnfysik; Nuclear physics; Kärnfysik;

  Sammanfattning : Fe-Cr alloys form the basis of many industrially important steels. Due to their excellent resistance to radiation induced swelling, ferritic steels are expected to be used for critical structural components in advanced nuclear systems, such as fast breeder reactors, accelerator driven systems and fusion reactors. LÄS MER

 2. 2. Aesthetic Experiences of Presence : Case Studies in Film Exhibition, 1896-1898

  Författare :Gert Jan Harkema; Jan Olsson; John Fullerton; Tom Gunning; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Film history; media history; early cinema; film experience; 19th century; aesthetics; presence; intermediality; phenomenology; the Netherlands; Chicago; modernity; fairground; vaudeville; Aladdin; Henri Grünkorn; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : This study investigates viewing experiences that came with the introduction of cinema. Merging (film) history with aesthetic theory, this dissertation entails historically informed theoretical reconstructions of viewing experiences between 1896 and 1898. LÄS MER

 3. 3. The intelligence discourse : the Swedish military intelligence (MUST) as a producer of knowledge

  Författare :Gunilla Eriksson [Engvall]; Jan Olsson; Mats Lindberg; Jan Willem Honig; Peter Jackson; Gunilla Eriksson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; intelligence; intelligence analysis; knowledge; social practice; discursive practice; discourse; logic of appropriateness; Denkstil; Denkkollektiv; Political Science; Statskunskap; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap;

  Sammanfattning : The Swedish Military Intelligence and Security Directorate (MUST) is a producer of knowledge, a knowledge that is fundamental for decisionmaking in foreign and security policy. The intelligence knowledge production is often held as objective, value neutral, and with the intention of ‘speaking truth onto power’. LÄS MER

 4. 4. Effects of Pregnancy and Hormones on T cell Immune Regulation in Multiple Sclerosis

  Författare :Sandra Hellberg; Jan Ernerudh; Maria Jenmalm; Magnus Vrethem; Jan Brynhildsen; Tomas Olsson; Manuel Friese; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Multiple sclerosis (MS) is characterized by a dysregulated immune system leading to chronic inflammation in the central nervous system. Despite increasing number of treatments, many patients continue to deteriorate. LÄS MER

 5. 5. Ledningsfunktion i omvandling : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Författare :Maria Wolmesjö; Jan Petersson; Olsson Eric; Elisabeth Berg; Eric Olsson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ledarskap; organisering; äldreomsorg; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; Ledarskap; yrkesroller; ledning och organisation; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER