Sökning: "Hybridorganisationer"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Hybridorganisationer.

 1. 1. Vasaloppet - resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder : En studie om kommersialisering och professionalisering

  Författare :Joacim Larsson von Garaguly; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercialization; Professionalization; Sports; Non-profit sector; Kommersialisering; Professionalisering; Förändringsprocess; Ideell sektor; Idrottsförening; Sponsring; Legitimitet; Organisationsfält; Institutionell teori; Institutionell logik; Präglingskrafter; Hybridorganisationer; Ambidexterity; Kombinatorisk sektor; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Navigating in the landscape of ambiguity: A stakeholder approach to the governance and management of hybrid organisations

  Författare :Anna Thomasson; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; stakeholder perspective; hybrid organizations; governance; management; public sector organizations; municipal companies;

  Sammanfattning : During the last decades the influence of New Public Management and the “marketisation” of public services, have given us organisations in the public sector that fit neither the mould of what constitutes public sector organisations nor that of private companies. Instead, we now have so-called hybrid organisations. LÄS MER