Sökning: "Håkan Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Håkan Magnusson.

 1. 1. Physical activity and regional bone mass

  Författare :Håkan Magnusson; Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; medial tibial stress syndrome; hip fracture; weight-loaded and unloded skeletal regions; physical activity; Bone mineral density; dual X-ray absorptiometry; ortopedi; Kirurgi; traumatology; traumatologi;

  Sammanfattning : This thesis considers the effect of physical activity on bone mass in weight-loaded and unloaded regions of the skeleton. Bone mass was measured by Dual X-ray Absorptiometry (DXA) and by Quantitative Ultrasound (QUS). LÄS MER

 2. 2. Måltidsgörarens utmaningar : komplexiteten i det medvetna måltidsgörandet

  Författare :Cecilia Magnusson Sporre; Inger M. Jonsson; Marianne Pipping Ekström; Håkan Jönsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; etisk reflektion; FAMM; gastronomisk diskurs; gastronomisk utbildning; komplexitet; medveten måltid; mjuka värden; offentlig måltid; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : I denna avhandling synliggörs måltidsgörarna, en omfångsrik grupp med skilda kompetenser och yrkesprofessioner. Det gemensamma är att alla är delaktiga i måltidsgörandet genom planering, tillagning och service av måltider serverade i olika verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Effects of repetitive work on proprioception and of stretching on sensory mechanisms : implications for work-related neuromuscular disorders

  Författare :Martin Björklund; Håkan Johansson; Albert Crenshaw; Ronny Lorentzon; Måns Magnusson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; Repetitive motions; Muscle fatigue; Proprioception; Muscle stretching; Work-related musculoskeletal disorders; Nociception; Ergonomics; Medicin; Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; medicin; Medicine; Workrelated musculoskeletal disorders;

  Sammanfattning : The aims of the thesis were (i) to investigate the impact of repetitive low-intensity work exposure on proprioception and (ii) to examine effects of muscle stretching (especially sensory effects and effects on muscle nociception) and to relate its application to the prevention, alleviation and/or treatment of work-related neuromuscular disorders. The effects of low-intensity repetitive work on the shoulder proprioception were tested in healthy subjects. LÄS MER

 4. 4. Att lägga politiken tillrätta : kommunala chefers professionalisering

  Författare :Ann-Sofie Lennqvist-Lindén; Gun Hedlund; Jan Olsson; Håkan Magnusson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förvaltningschef; kommun; chefskap; professionalisering; tjänstemannaroll; politik; förvaltning; offentligt etos; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The desire for many people today is to be professional, and many occupations seek professional status. The idea of a profession has a higher status than a mere occupation; professionals have lot of knowledge and power to decide about their own work and they can also voice opinions about others. LÄS MER

 5. 5. The stack mode review of volumetric datasets : applications for urinary stone disease

  Författare :Mats Lidén; Håkan Geijer; Torbjörn Andersson; Anders Magnusson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stack mode display; image visualization; image perception; computed tomography; urinary stones; urolithiasis; PACS; Medicine; Medicin;

  Sammanfattning : During the last decades the acquisition and visualization of radiological images have rapidly evolved. The increasing amounts of volumetric image data particularly from modern CT systems necessitate a constant evolution of the radiological visualization techniques. LÄS MER