Sökning: "Hearing conservation programme"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hearing conservation programme.

  1. 1. Noise exposure, hearing protection and hearing loss. A long-term study at an automobile sheet-metal pressing plant

    Detta är en avhandling från Pawel Brühl, Volvo Car Corp., S-293 80 Olofström, Sweden

    Författare :Pawel Brühl; [1997]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; audiology; Otorhinolaryngology; noise zone; dosimetry; human; industry; Hearing conservation programme; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

    Sammanfattning : The design and implementation of a hearing conservation programme in a heavy industry with high noise levels is described. Action was taken on several points, including noise measurements, noise reduction, education on hearing protector use, and audiometric monitoring. LÄS MER