Sökning: "hemin"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet hemin.

 1. 1. Gravity overturn and lateral forces in experiments and sedimentary basins

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hemin Koyi; Uppsala universitet.; [1989]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Distribution and Effects of NO and CO in the Human Upper Respiratory Tract

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Jens Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mykologi; virologi; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; transplantation; Microbiology; bacteriology; virology; serologi; Immunologi; serology; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen; Immunology; sinus; upper respiratory tract infection; nose; nitric oxide; neutrophil migration; middle ear; hemin; flow cytometry; allergy; carbon monoxide;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Astma och hösnuva (allergisk rinit) är två närbesläktade sjukdomar som båda har sin grund i en långdragen, kronisk inflammation i luftvägsslemhinnan. Vid både astma och hösnuva har slemhinnan en benägenhet att reagera kraftigare än normalt på retningar (s.k. hyperreaktivitet). LÄS MER

 3. 3. An Investigation of Peroxidase Activity in Biomimetic and Biological Systems

  Detta är en avhandling från Inorganic Chemistry, Chemical Center, Lund University

  Författare :Ekaterina Ryabova; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; metabolism; Metabolism; enzymologi; Proteiner; enzymology; Proteins; hemoglobin; catalysis; peptide; peroxidase; protoporphyrin IX; Biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Järn är den mest vanligt förekommande övergångsmetallen i alla levande organismer, från bakterier till växter och djur och även i människan. Järn är en viktig del av olika proteiner och förekommer mycket ofta i form av en hemgrupp (se bild). Enzymer är proteiner som kan katalysera biokemiska processer. LÄS MER

 4. 4. The Notion of That Which Depends On Us in Plotinus and Its Background

  Detta är en avhandling från Uppsala : Filosofiska institutionen

  Författare :Erik Eliasson; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theoretical philosophy; ancient philosophy; Plotinus; that which depends on us; freedom; fate; Middle Platonism; Stoicism; Aristotle; Aristotle Commentators; Teoretisk filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

  Sammanfattning : The study analyzes Plotinus’ notion of eph' hēmin, that which depends on us. It surveys previous Plotinian scholarship and identifies a number of confusions due to a lack of systematic treatment of this notion as such. LÄS MER

 5. 5. Haemophilus influenzae Outer Membrane Proteins-Structure, Function and Virulence Mechanisms

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Al-Jubair Tamim; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Complement system; Haemophilus influenzae; Haemophilus surface fibril; Outer membrane proteins; Protein E; Protein H and Vitronectin.;

  Sammanfattning : Haemophilus influenzae is a Gram-negative bacterium that is classified by the presence or absence of a polysaccharide capsule, termed “typeable” and “non-typeable” H. influenzae (NTHi), respectively. LÄS MER