Sökning: "respiratory ventilation"

Visar resultat 1 - 5 av 129 avhandlingar innehållade orden respiratory ventilation.

 1. 1. Home Mechanical Ventilation in Sweden. Demography, Indications, Clinical Effects and Survival

  Detta är en avhandling från Department of Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

  Författare :Michael Laub; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; home mechanical ventilation; Andningsorganen; Respiratory system; causes of death; selection criteria; clinical effects; prevalence; temporal changes; survival; Chronic respiratory failure hypoventilation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Respiratorbehandling i hemmet till patienter med kronisk underventilering (som kan bero på flera olika grundsjukdomar) har blivit allmänt accepterad, eftersom behandlingen kan ge symptomlindring och förbättrad överlevnad. Syfte: Att undersöka vilka behandlingsmotiv som föranleder start av respiratorbehandling i hemmet och att kvantifiera effekterna av behandlingen på patienternas blodgaser och lungfunktion; att undersöka variationerna i behandlingsprevalensen i Sverige; att studera hur överlevnad och dödsorsaker beror på diagnos och vissa andra underliggande faktorer. LÄS MER

 2. 2. Minimal volume ventilation in lung injury With special reference to apnea and buffer treatment

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Staffan Höstman; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; VILI; THAM; buffers; apneic oxygenation; respiratory acidosis; hypercapnia; low volume ventilation; mechanical ventilation; ultra-protective ventilation; Anestesiologi och intensivvård; Anaesthesiology and Intensive Care;

  Sammanfattning : A fairly large portion of patients receiving surgical or intensive care will need mechanical ventilation at some point. The potential ventilator-induced lung injury (VILI) is thus of interest. One of the main causal factors in VILI is the cyclic energy shifts, i.e. LÄS MER

 3. 3. Lung and chest wall properties during mechanical ventilation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per Erik Persson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mechanical ventilation; Respiratory mechanics; Esophageal pressure; Positive end-expiratory pressure;

  Sammanfattning : Background: Mechanical ventilation causes injury to the lungs due to high pressures and high volumes. Pressure affecting the lungs, the transpulmonary pressure, needs to be monitored to minimise harmful side effects but then lung and chest wall mechanics need to be separately considered. LÄS MER

 4. 4. Respiratory mechanics during mechanical ventilation in health and in disease

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Physiology, Lund University

  Författare :Cecilia Svantesson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Recruitment; Collapse; Overdistension; Viscoelasticity; Elastic pressure-volume curve; Respiratory disease; Health; Human; Rabbit; Positive end-expiratory pressure; Anaesthesiology; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Patienter, som på grund av lungsjukdom eller annan skada på lungorna inte kan andas tillfredsställande, kan behandlas med hjälp av en respirator som ventilerar lungorna. Respiratorbehandling kan tyvärr tillfoga redan sjuka eller skadade lungor ytterligare skador. LÄS MER

 5. 5. Quantification of pulmonary scintigraphy

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs Universitet

  Författare :Jiahua Xu; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Emphysema; Inhomogeneity; Perfusion; scintigraphy; SPECT; 99mTc-Technegas; Ventilation; V Q;

  Sammanfattning : Modern nuclear medicine techniques, such as SPECT (single photon emission computed tomography), enable quantification and localisation of lung function in small lung elements, but appropriate methods are not yet available. The aim of the present project was therefore to develop and evaluate methods for mapping lung function in planar scintigrams and in SPECT. LÄS MER