Sökning: "nose"

Visar resultat 1 - 5 av 88 avhandlingar innehållade ordet nose.

 1. 1. Polyurethane - occupational exposure, biomarkers and symptoms

  Detta är en avhandling från (Margareta Littorin), Department of Occupational and Environmental Medicine, University Hospital, S- 221 85 Lund, Sweden

  Författare :Margareta Littorin; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; spray; polyurethane; nose; metabolites; lung function ; lower airways; inflammation; heat; glue; genetic polymorphism; di isocyanate; Antibodies; biomarkers; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin; symptoms;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Isocyanater kan orsaka arbetsrelaterad astma, rinit och ¨allergisk¨ lunginflammation. De mekanismer som ligger bakom initieringen av dessa tillstånd och relationerna mellan exponering och effekt är dock otillräckligt kända. Det vore värdefullt att kunna mäta exponering och risk med biologiska metoder. LÄS MER

 2. 2. Distribution and Effects of NO and CO in the Human Upper Respiratory Tract

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Jens Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mykologi; virologi; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; transplantation; Microbiology; bacteriology; virology; serologi; Immunologi; serology; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen; Immunology; sinus; upper respiratory tract infection; nose; nitric oxide; neutrophil migration; middle ear; hemin; flow cytometry; allergy; carbon monoxide;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Astma och hösnuva (allergisk rinit) är två närbesläktade sjukdomar som båda har sin grund i en långdragen, kronisk inflammation i luftvägsslemhinnan. Vid både astma och hösnuva har slemhinnan en benägenhet att reagera kraftigare än normalt på retningar (s.k. hyperreaktivitet). LÄS MER

 3. 3. The fly nose : function and evolution

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Marcus Stensmyr; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Method for inductive case-based decision support system over the Internet : exemplified by ear, nose and throat diagnostics in primary care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Tom af Klercker; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : This thesis is an example of an ear to loaf process:A Preliminary Essential Data Set (PEDS) for Ear, Nose and Throat (ENT) diagnostics in Primary Health Care (PHC) was established by infologic modelling of existing tractates, between the specialist organisations of ENT and PHC, and four contemporary text-books on the subject (I). The PEDS was then compared to the aggregated data from a sample of case-files from a Swedish PHC centre. LÄS MER

 5. 5. Unilateral Cleft Lip and Palate Speech, Voice and Nasal Function in Adults

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Staffan Morén; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adult; Cleft Lip; Cleft Palate; Cross-Sectional Studies; Control Groups; Dysphonia; Follow-Up Studies; Humans; Nasal Obstruction; Nose Deformities; Otolaryngology; Quality of Life; Reconstructive Surgical Procedures methods; Retrospective Studies; Treatment Outcome; Voice Quality; Acoustic; Oto-Rhino-Laryngology; Oto-rhino-laryngologi;

  Sammanfattning : Cleft lip and palate (CLP) is the most common craniofacial malformation. Even after repair of the cleft there may be persistent symptoms affecting speech, voice, nasal breathing, dentition, appearance and quality of life. LÄS MER