Sökning: "Medicine human and vertebrates"

Visar resultat 1 - 5 av 203 avhandlingar innehållade orden Medicine human and vertebrates.

 1. 1. Women, smoking and myocardial infarction

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Ellis Janzon; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiology; Medicine human and vertebrates ; Smoking cessation; Smoking; risk; Prevention; Trends; Myocardial infarction; Women; epidemiologi; Folkhälsa; Public health; Medicin människa och djur ; Blood pressure; Medicine;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling har varit att försöka avslöja omständigheter och faktorer som hänger samman med att kvinnor fortsätter respektive slutar att röka och att bidra med kunskaper om vilka rökare som är mest sårbara när det gäller risken för att drabbas av hjärtinfarkt. I den officiella sjuk- och dödsorsaksstatistiken framgår det att risken för hjärtinfarkt minskar bland män och kvinnor, både i Sverige och andra industriländer. LÄS MER

 2. 2. Carbonate Ions and Gastric Cancer

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Roy Ehrnström; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; ODC; COX-2; inflammation; Wistar rats; duodenogastric reflux; Medicin människa och djur ; proliferation; gastrojejunostomy; carbonate ions; Experimental gastric cancer;

  Sammanfattning : Nearly one million new cases of gastric cancer are diagnosed annually throughout the world. Even though the incidence has fallen dramatically in recent decades, this disease is still the second leading cause of cancer death in a global perspective. LÄS MER

 3. 3. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Barbro Bruce; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Medicine; language development; language disorders; language intervention;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om språk- och kommunikationsproblem hos barn. Den består av fyra studier, varav de två första behandlar frågan om hur och när sådana svårigheter kan identifieras och de två följande om hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning inom ramen för dels naturliga, och dels professionella samtalskontexter. LÄS MER

 4. 4. Evolutionary and Pharmacological Studies of NPY and QRFP Receptors

  Detta är en avhandling från Uppsala, Sweden : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bo Xu; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Neuropeptide Y; genome duplication; Evolution; vertebrate; Pharmacology; Modelling; Kinetics; Bioinformatik; Bioinformatics; Biology with specialization in Evolutionary Genetics; Biologi med inriktning mot evolutionär genetik; Biologi med inriktning mot evolutionär funktionsgenomik; Biology with specialization in Evolutionary Functional Genomics; Farmaceutisk farmakologi; Pharmaceutical Pharmacology;

  Sammanfattning : The neuropeptide Y (NPY) system consists of 3-4 peptides and 4-7 receptors in vertebrates. It has powerful effects on appetite regulation and is involved in many other biological processes including blood pressure regulation, bone formation and anxiety. LÄS MER

 5. 5. Hypoxia and differentiation in human neuroblastoma cells

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Helén Nilsson; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ontogeny; embryology human ; Utvecklingsbiologi; teratologi; embryologi människa ; teratology; cytogenetik; Development biology; cytogenetics; Genetik; Genetics; Medicin människa och djur ; HIF; Medicine human and vertebrates ; MYCN; Hypoxia; differentiation; Neuroblastoma;

  Sammanfattning : The childhood tumour neuroblastoma is derived from immature cells of the sympathetic nervous system, which have become arrested at different maturation stages. Neuroblastoma is a malignancy with a high degree of heterogeneity, and there is a correlation between a poor differentiation status and a more aggressive phenotype. LÄS MER