Sökning: "Identification"

Visar resultat 1 - 5 av 3727 avhandlingar innehållade ordet Identification.

 1. 1. Entre identification et différenciation : La mère et l’amour dans la constitution de l’identité féminine dans La fille démantelée, La plage d’Ostende et Orlanda de Jacqueline Harpman

  Författare :Maria Snårelid; Maria Walecka-Garbalinska; Martine Renouprez; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Harpman; psychoanalysis; preœdipal; primary narcissism; Kristeva; identification and differentiation; father of the individual prehistory; Freud; the subject’s eternal rebirth; narcissism and idealization; the symbolic; abjection; French; franska;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate the importance of the mother figure for the definition of the female identity in three novels by the Belgian writer and psychoanalyst Jacqueline Harpman: La fille démantelée, La plage d’Ostende and Orlanda. This perspective is largely motivated by the specific character of the mother-daughter relation which is crucial to the formation of female identity. LÄS MER

 2. 2. Volatile metabolites from microorganisms in indoor environments : sampling, analysis and identification

  Författare :Anna-Lena Sunesson; Alvin Fox; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Adsorbents; Analysis; Cultivation; Determination; Gas chromatography; Identification; Indicator substances; Indoor air; Mass spectrometry; Metabolites; Microbial volatile organic compounds; Optimization; Sampling; Sick buildings; Thermal desorption; Aspergillus versicolor; Cladosporium cladosporioides; Paecilomyces variotii; Pénicillium commune; Phialophora fastigiata; Streptomyces albidoflavus;

  Sammanfattning : Microorganisms are able to produce a wide variety of volatile organic compounds. This thesis deals with sampling, analysis and identification of such compounds, produced by microorganisms commonly found in buildings. LÄS MER

 3. 3. Improved Neuropeptide Identification : Bioinformatics and Mass Spectrometry

  Författare :Maria Fälth Savitski; Per Andrén; David Fenyö; Per Svenningsson; Ronald Beavis; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bioinformatics; neuropepides; database; peptide identification; peptide fragmentation; mass spectrometry; tandem mass spectromerty; Bioinformatics; Bioinformatik;

  Sammanfattning : Bioinformatic methods were developed for improved identification of endogenous peptides using mass spectrometry. As a framework for these methods, a database for endogenous peptides, SwePep, was created. It was designed for storing information about endogenous peptides including tandem mass spectra. LÄS MER

 4. 4. Multivariable Frequency-Domain Identification of Industrial Robots

  Författare :Erik Wernholt; Svante Gunnarsson; Jan Swevers; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Frequency-domain identification; industrial robots; nonparametric identification; nonlinear gray-box identification; multivariable systems; closed-loop identification; Automatic control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : Industrirobotar är idag en väsentlig del i tillverkningsindustrin där de bland annat används för att minska kostnader, öka produktivitet och kvalitet och ersätta människor i farliga eller slitsamma uppgifter. Höga krav på noggrannhet och snabbhet hos robotens rörelser innebär också höga krav på de matematiska modeller som ligger till grund för robotens styrsystem. LÄS MER

 5. 5. Viscoelastic Materials : Identification and Experiment Design

  Författare :Agnes Rensfelt; Torsten Söderström; Händel Peter; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; viscoelastic materials; complex modulus; system identification; optimal experiment design; distributed parameter systems; frequency domain identification; wave propagation; Automatic control; Reglerteknik; Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik; Electrical Engineering with specialization in Automatic Control;

  Sammanfattning : Viscoelastic materials can today be found in a wide range of practical applications. In order to make efficient use of these materials in construction, it is of importance to know how they behave when subjected to dynamic load. LÄS MER