Sökning: "intrathoracic pressure"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden intrathoracic pressure.

 1. 1. Negative Pressure Wound Therapy - Effects on Sternotomy Wounds and the Intrathoracic Organs

  Detta är en avhandling från Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Christian Torbrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NPWT; negative pressure; vacuum-assisted closure; sternotomy wounds; deep sternal wound infection; mediastinitis; thoracic surgery; pressure transduction; neurohormones; neuropeptides; total heart volume variation; cardiac output; wound contraction; macrodeformation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund En till fem procent av de patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi får en efterföljande infektion i operationssåret och bröstbenet. Infektionen kan leda till allvarliga komplikationer såsom blodförgiftning, organsvikt och i värsta fall till att patienten avlider. LÄS MER

 2. 2. Assessment of increased upper airway resistance in snorers. Methodological and diagnostic considerations

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Sören Berg; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; arousals.; pharyngeal pressure; intrathoracic pressure; hypopnea; respiratory ventilation; oxygenation; Non apneic snorers; upper airway obstruction; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid omhändertagande av patienter med snarkning och obstruktionsproblematik är det viktigt att beakta alla grader av andningsstörning. Nuvarande utredningsmetoder är väl lämpade för att diagnostisera avancerade sjukdomstillstånd präglade av andningsuppehåll under sömnen (apnéer) men har svårare att identifiera patienter vilkas andnings- och sömnstörning är mindre uttalad. LÄS MER

 3. 3. Clinical Electrocochleography in Menière´s disease

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Kornel Sass; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intrathoracic pressure; perilymphatic fistula; pressure exposure; endolymphatic hydrops; Menière´s disease; reproducibility; specificity; sensitivity; rarefaction click; condensation click; electrocochleography; summating potential; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Elektrocochleografi (ECoG) är en metod som mäter de elektriska signaler som uppstår i innerörat när örat stimuleras med ljud. Signalerna uppstår i snäckans sinnesceller, de så kallade hårcellerna, och i nervcellerna som utgår från snäckan. LÄS MER

 4. 4. Negative pressure wound therapy in cardiac surgery

  Detta är en avhandling från Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Rainer Petzina; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Negative pressure wound therapy in cardiac surgery Rainer Petzina, M.D. Clinical Sciences, Lund, Lund University Poststernotomy mediastinitis is a devastating complication for patients undergoing cardiac surgery. LÄS MER

 5. 5. Arterial pulse wave analysis. With special reference to vasoactive and anaesthetic drugs and to heart lung interactions

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Staffan Söderström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pulse; blood pressure physiology; hypertension; aged; vasodilation; ventricular function; left; nitroglycerin; coronary disease; artificial respiration; fentanyl.;

  Sammanfattning : In the young systolic arterial pressures (SAP) are higher in the radial artery than in the proximal aorta. Due to increased large artery stiffness and early pulse wave reflection aortic SAP increases more with age than peripheral SAP. LÄS MER