Sökning: "Barbro Bruce"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Barbro Bruce.

 1. 1. Problems of language and communication in children : Identification and intervention

  Författare :Barbro Bruce; Malmö högskola; []
  Nyckelord :language development; language disorders; language intervention;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  Författare :Barbro Bruce; foniatri och audiologi Logopedi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification;

  Sammanfattning : This thesis addresses identification and intervention of language and communication problems in children. The issue of identification is addressed in study I by investigating communicative ability in 18-month-old children, and in study II by exploring the prevalence of language and communication problems in children with complex problems, such as attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). LÄS MER

 3. 3. Turn-taking and early phonology : Contingency in parent-child interaction and assessment of early speech production

  Författare :Ulrika Marklund; Francisco Lacerda; Iris-Corinna Schwarz; Barbro Bruce; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; parent-child interaction; turn-taking; parental responsiveness; phonological development; phonological complexity; assessment of speech production; Phonetics; fonetik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on contingency in parent-child interaction, investigating it in the light of the linguistic capacity of the child and the status of the caregiver. Further, the thesis covers the development of two tools to assess the developmental maturity level of expressive phonology. LÄS MER