Sökning: "serology"

Visar resultat 1 - 5 av 213 avhandlingar innehållade ordet serology.

 1. 1. Molecular Genetic Studies of the Blood Group ABO Locus in Man

  Detta är en avhandling från Blood Centre, University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Martin L Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chi sequence; recombination; population studies; blood group serology; erythrocyte; blood transfusion; sequencing; DNA; PCR; genomic; Blood group ABO; allele; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi; Clinical genetics; Klinisk genetik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Blodgruppering med genteknik - studier av ABO-systemets arvsanlag Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska Blodtransfusioner som utfördes före sekelskiftet slutade ofta med svåra komplikationer och i många fall patientens död. Scenariot förändrades dramatiskt till det bättre i och med den österrikiske läkaren Karl Landsteiners upptäckt av blodgruppssystemet ABO (utläses A-B-noll) år 1901. LÄS MER

 2. 2. Humoral and cellular immune response to Helicobacter pylori in Bangladeshi children and adults that may be related to protection

  Detta är en avhandling från Blood Centre, University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Taufiqur Rahman Bhuiyan; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Helicobacter pylori; Adults; Children; Birth cohort; Maternal antibodies; Serology; Th17; T cell; B cell; Developing country;

  Sammanfattning : Helicobacter pylori (Hp) colonizes the human gastric and duodenal mucosa and the infection may cause peptic ulcers and gastric adenocarcinoma. Half of the world’s population is infected with Hp with the highest prevalence in developing countries. LÄS MER

 3. 3. The role of the epithelial cell in Escherichia coli induced neutrophil migration into the urinary tract

  Detta är en avhandling från Divison of Medical Microbiology

  Författare :William Agace; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; E.coli; cytokines; epithelial cell; mucosal inflammation; neutrophil; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : This study examined the molecular mechanisms of neutrophil migration to sites of mucosal bacterial infection. (1) Bacterial induction of neutrophil chemotactic cytokines and their role in neutrophil migration. Uropathogenic E. LÄS MER

 4. 4. Tissue transglutaminase autoantibodies in childhood celiac disease

  Detta är en avhandling från Paediatric Endocrinology Research Group

  Författare :Daniel Agardh; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; serologi; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Immunology; serology; transplantation; villous atrophy; T cells; serological marker; screening; intestinal mucosa; children; celiac disease; CD25; CD8; CD4; autoantibodies; B cells; gluten-free diet; autoimmunity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund - Glutenintolerans (celiaki) är en vanlig kronisk tunntarmssjukdom som drabbar 1% av befolkningen och beror på att man inte tål ämnet gluten som förekommer i vete, korn och råg. Celiaki är delvis ärftligt och förekommer i alla åldrar, men upptäcks framför allt hos barn. LÄS MER

 5. 5. Identification of Arthritis Susceptibility Genes in Mice and Humans

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Emma Ahlqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; transplantation; serology; Immunology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Biomedicinska vetenskaper; QTL; Biomedical sciences; Rheumatoid arthritis; Collagen-induced arthritis; serologi; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi; Clinical genetics; Klinisk genetik;

  Sammanfattning : Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease with a largely unknown aetiology. The risk of developing RA is partly dependent on genetic factors, which has motivated extensive efforts to identify the disease regulating genes as away to understand disease pathogenesis. LÄS MER