Sökning: "noise zone"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade orden noise zone.

 1. 1. Noise exposure, hearing protection and hearing loss. A long-term study at an automobile sheet-metal pressing plant

  Detta är en avhandling från Pawel Brühl, Volvo Car Corp., S-293 80 Olofström, Sweden

  Författare :Pawel Brühl; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; audiology; Otorhinolaryngology; noise zone; dosimetry; human; industry; Hearing conservation programme; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det doktorandarbete som framläggs av Pawel Brühl handlar om flera aspekter av ett framgångsrikt genomfört bullerskyddsarbete i en stor svensk industri med mycket hög bullernivå (Volvos pressverk i Olofström). Man har genomfört ett program bestående av bullermätningar, bullerreduktion med flera metoder samt studium av automatiseringens konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Modelling of wheel/rail interaction considering roughness and discrete irregularities

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Astrid Pieringer; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; roughness; non-Hertzian contact; railway noise; vertical wheel rail interaction; time domain; discrete irregularities;

  Sammanfattning : The interaction between wheel and rail is the predominant source of noise emission from railway operations in a wide range of conventional speeds. On the one hand, this wheel/rail noise concerns rolling noise and impact noise caused by the vertical interaction excited by roughness and discrete irregularities of the wheel/rail running surfaces, respectively. LÄS MER

 3. 3. Time-domain modelling of high-frequency wheel/rail interaction

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Astrid Pieringer; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; wheel rail interaction; railway noise; roughness; time domain; frictional instability; discrete irregularities; transient contact; non-Hertzian contact;

  Sammanfattning : The interaction between wheel and rail is the predominant source of noise emission from railway operations in a wide range of conventional speeds. On the one hand, this wheel/rail noise concerns rolling noise and impact noise caused by the vertical interaction excited by roughness and discrete irregularities of the wheel/rail running surfaces, respectively. LÄS MER

 4. 4. Rhodium diesel-reforming catalysts for fuel cell applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Xanthias Karatzas; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Autothermal reforming; auxiliary power unit; BET; chemisorption; diesel; fuel cell; hydrogen; monolith; reforming catalyst; reformer design; Rh; RhPt alloy; TEM; TPO; TPR; XRD; XPS; zone coating; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

  Sammanfattning : Heavy-duty diesel truck engines are routinely idled at standstill to provide cab heating or air conditioning, and in addition to supply electricity to comfort units such as radio and TV. Idling is an inefficient and unfavorable process resulting in increased fuel consumption, increased emissions, shortened engine life, impaired driver rest and health, and elevated noise. LÄS MER

 5. 5. Characterization of the structure, stratigraphy and CO2 storage potential of the Swedish sector of the Baltic and Hanö Bay basins using seismic reflection methods

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Daniel Sopher; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Baltic Sea; Baltic Basin; Hanö Bay Basin; OPAB dataset; Seismic reflection; CO2 storage capacity; Seismic interpretation; Seismic processing; Vectorising; Digitizing; Tornquist Zone; Geofysik med inriktning mot fasta jordens fysik; Geophysics with specialization in Solid Earth Physics;

  Sammanfattning : An extensive multi-channel seismic dataset acquired between 1970 and 1990 by Oljeprospektering AB (OPAB) has recently been made available by the Geological Survey of Sweden (SGU). This thesis summarizes four papers, which utilize this largely unpublished dataset to improve our understanding of the geology and CO2 storage capacity of the Baltic and Hanö Bay basins in southern Sweden. LÄS MER