Sökning: "sinus"

Visar resultat 1 - 5 av 107 avhandlingar innehållade ordet sinus.

 1. 1. Aspects of maxillary sinus reconstruction with endosseous implants

  Detta är en avhandling från Swedish Dental Journal

  Författare :John Eric Blomqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Odontologi; Odontology; stomatology; sinus inlay bone augmentation.; osteomorphometry; osteometry; maxillary sinus reconstruction; maxilla; bone graft; Alveolar bone loss; dental implants; implant position; bone;

  Sammanfattning : This study of maxillary sinus reconstruction in conjunction with insertion of endosseous implants included 99 patients. Two separate surgical methods were applied; a one-staged strategy (n=49) and a two-staged strategy (n=50). The aims were to compare two different strategies concerning implant and prosthetic construction survival. LÄS MER

 2. 2. Distribution and Effects of NO and CO in the Human Upper Respiratory Tract

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Jens Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mykologi; virologi; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; transplantation; Microbiology; bacteriology; virology; serologi; Immunologi; serology; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen; Immunology; sinus; upper respiratory tract infection; nose; nitric oxide; neutrophil migration; middle ear; hemin; flow cytometry; allergy; carbon monoxide;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Astma och hösnuva (allergisk rinit) är två närbesläktade sjukdomar som båda har sin grund i en långdragen, kronisk inflammation i luftvägsslemhinnan. Vid både astma och hösnuva har slemhinnan en benägenhet att reagera kraftigare än normalt på retningar (s.k. hyperreaktivitet). LÄS MER

 3. 3. Induced cardioinhibitory carotid sinus syndrome : Studies on syncope or pre-syncope and health-related quality of life in patients with or without a permanent pacemaker

  Detta är en avhandling från Institute of Medicine at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

  Författare :Jan-Eric Claesson; Högskolan i Skövde.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Medicin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. On minimally invasive approaches to sinus lift procedures

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Lars-Åke Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autogenous bone graft; bone formation; clinical study; cone beam computed tomography; dental implants; flapless surgery; hydroxyapatite; osteotome technique; partially dentate maxillae; sinus lift surgery;

  Sammanfattning : Abstract Aims: The overall aim of the present thesis was to evaluate implant survival and bone regeneration after minimally invasive sinus lift procedures. Material and methods: In study I, 61 patients were prospectively evaluated 12 to 60 months after two different methods of locally bone harvesting methods adjacent to the maxillary sinus lift procedure. LÄS MER

 5. 5. Healing of endosseous implants with different surface characteristics in grafted and non-grafted bone clinical and experimental studies

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Måns Jungner; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dental implants; surface characteristics; bone graft; maxillary sinus; implant survival; oxidized surface; turned surface; sinus membrane elevation; bone formation; macrophages; osteocalcin; osteopontin; CD68; odontologi; Odontology;

  Sammanfattning : Aims: This study uses radiological and clinical evaluations of the healing of endosseous titanium implants presented with different surface characteristics in the clinical situation (paper I-III) and experimentally to describe the early bone healing in maxillary sinus membrane elevation with and without the use of grafting material (paper IV).Material and methods: In paper I, 136 patients were treated with 394 dental implants – 199 were oxidized titanium implants (Nobel Biocare TiUnite) and 195 were turned titanium surface implants (Nobel Biocare Mark III). LÄS MER