Sökning: "Medicin människa och djur"

Visar resultat 1 - 5 av 221 avhandlingar innehållade orden Medicin människa och djur.

 1. 1. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Barbro Bruce; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Medicine; language development; language disorders; language intervention;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om språk- och kommunikationsproblem hos barn. Den består av fyra studier, varav de två första behandlar frågan om hur och när sådana svårigheter kan identifieras och de två följande om hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning inom ramen för dels naturliga, och dels professionella samtalskontexter. LÄS MER

 2. 2. Integration of Molecular Biology and Morphology in Effusions with Focus on in situ Detection of Telomerase and its Components

  Detta är en avhandling från Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Nooreldin Zendehrokh; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi; Diagnostics; Diagnostik; cancer; TRAP in situ; onkologi; Cytologi; cancerology; oncology; Cytology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; General pathology; Telomerase;

  Sammanfattning : Clinical cytology is a rapid method to detect malignancy in effusions of the serous cavities, but the morphological characteristics of the cells do not always allow diagnosis and a specific marker for malignant cells would improve the diagnostic performance. Telomerase adds telomere repeats to the chromosome ends. LÄS MER

 3. 3. Carbonate Ions and Gastric Cancer

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Roy Ehrnström; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; ODC; COX-2; inflammation; Wistar rats; duodenogastric reflux; Medicin människa och djur ; proliferation; gastrojejunostomy; carbonate ions; Experimental gastric cancer;

  Sammanfattning : Nearly one million new cases of gastric cancer are diagnosed annually throughout the world. Even though the incidence has fallen dramatically in recent decades, this disease is still the second leading cause of cancer death in a global perspective. LÄS MER

 4. 4. Young today - adult tomorrow! studies on physical status, physical activity, attitudes, and self-perception in children and adolescents

  Detta är en avhandling från Lund : Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Ann-Christin Sollerhed; Högskolan Kristianstad.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE; MEDICIN; Hälsofrämjande arbete; Ungdomar; hälsa; Skolidrott; physical education; physical status; physical capacity; self-perception; attitudes; sense of coherence; Medicine human and vertebrates ; intervention; physical activity; adolescents; Young people; children; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : The aim was to gain knowledge of young people's physical status and physical activity, and to further the understanding of the role of school physical education in a salutogenic public health perspective. Two studies were performed in southern Sweden. Study 1 was performed in 1996 among 301 adolescents aged 16-19 in upper secondary school. LÄS MER

 5. 5. Hypoxia and differentiation in human neuroblastoma cells

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Helén Nilsson; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ontogeny; embryology human ; Utvecklingsbiologi; teratologi; embryologi människa ; teratology; cytogenetik; Development biology; cytogenetics; Genetik; Genetics; Medicin människa och djur ; HIF; Medicine human and vertebrates ; MYCN; Hypoxia; differentiation; Neuroblastoma;

  Sammanfattning : The childhood tumour neuroblastoma is derived from immature cells of the sympathetic nervous system, which have become arrested at different maturation stages. Neuroblastoma is a malignancy with a high degree of heterogeneity, and there is a correlation between a poor differentiation status and a more aggressive phenotype. LÄS MER