Sökning: "Medicin människa och djur"

Visar resultat 1 - 5 av 221 avhandlingar innehållade orden Medicin människa och djur.

 1. 1. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Barbro Bruce; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Medicine; language development; language disorders; language intervention;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om språk- och kommunikationsproblem hos barn. Den består av fyra studier, varav de två första behandlar frågan om hur och när sådana svårigheter kan identifieras och de två följande om hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning inom ramen för dels naturliga, och dels professionella samtalskontexter. LÄS MER

 2. 2. Hypoxia and differentiation in human neuroblastoma cells

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Helén Nilsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ontogeny; embryology human ; Utvecklingsbiologi; teratologi; embryologi människa ; teratology; cytogenetik; Development biology; cytogenetics; Genetik; Genetics; Medicin människa och djur ; HIF; Medicine human and vertebrates ; MYCN; Hypoxia; differentiation; Neuroblastoma;

  Sammanfattning : The childhood tumour neuroblastoma is derived from immature cells of the sympathetic nervous system, which have become arrested at different maturation stages. Neuroblastoma is a malignancy with a high degree of heterogeneity, and there is a correlation between a poor differentiation status and a more aggressive phenotype. LÄS MER

 3. 3. Biglycan as a modulator of fibrous connective tissue

  Detta är en avhandling från Ellen Tufvesson, BMC, C13, Lund University, 221 84 Lund

  Författare :Ellen Tufvesson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; biglycan decorin fibroblast interleukin-1beta migration proteoglycan structure tumour necrosis factor-alpha; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bindväven är kroppens stomme och fungerar som stödjevävnad i alla organ, som t ex lunga, samt i hud, ben mm. I bindväven finns olika typer av celler beroende på vilken slags vävnad det är. Den forskning som presenteras här berör fibrös bindväv. LÄS MER

 4. 4. Long acting local anaesthetics - a study in rats

  Detta är en avhandling från Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Författare :Henrik Dyhre; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; in vivo and effect kinetics; Comparison of in vitro; Neuro toxicity; Infraorbital nerve block; Sciatic nerve block; Lipid depot formulation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Lokalbedövningsmedel ger en god smärtlindring efter centrala och perifera nervblockader. I många kliniska situationer hade det dock varit önskvärt med en längre duration av nervblockaden. De olika delarbetena i denna avhandling fokuserade på detta problem. LÄS MER

 5. 5. Unusual vascular responses in the umbilical artery, mediated by endothelin-like receptors

  Detta är en avhandling från Inscan, Copenhagen, DENMARK

  Författare :Maria Laursen; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; sexualitet; andrology; gynaecology; Obstetrics; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; unusual vascular responses; endothelin-like receptors; human umbilical artery; reproduktion;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kontrollmekanismerna rörande blodcirkulationen i den mänskliga fetoplacentära enheten är fortfarande inte fullständigt kända, trots genomgripande undersökningar. Det är dock känt att den är viktig för att kunna bibehålla en normal graviditet och för att kunna frambrigna ett friskt nyfött barn. LÄS MER