Mellan två riken : Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 1500–1700

Detta är en avhandling från Historiska Media

Sammanfattning: Som en följd av Brömsebrofreden mellan Sverige och Danmark 1645 övergick östersjöns största ö, Gotland, i svensk ägo. Mellan två riken är en undersökning av hur övergången upplevdes "underifrån". Hur den påverkade de gotländska böndernas vardagspolitiska handlingsmönster och föreställningsvärldar. Undersökningens huvudresultat är att den statliga integrationspolitiken löste upp gamla maktstrukturer i bondesamhället och gjorde fler grupper och individer delaktiga i interaktionen med staten. De gotländska bönderna hade också, delvis som en följd av försvenskningspolitiken, tillägnat sig en dansk riksidentitet.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.