Sökning: "Medie- och informationskunnighet"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Medie- och informationskunnighet.

 1. 1. Lärarstudenters digitala studievardag : Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

  Författare :Fredrik Hanell; Kultur och Samhälle Informationspraktiker: Kommunikation; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Information Literacy; Information Sharing; Teacher Education; Digital Media; Digitalisation; Socio-cultural theory; Identity; Netnography; Policy Analysis; Information Studies; Informationslitteracitet; Medie- och informationskunnighet; informationsdelning; Lärarutbildning; Digitala medier; Digitalisering; Socio-kulturell teori; Identitet; Policyanalys; Etnografi; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; Information Literacy;

  Sammanfattning : This dissertation reports on an investigation into how digital tools are used, negotiated and given meaning in Swedish pre-school teacher education. The overall aim has been to create a deeper understanding of how students’ information literacies are enacted when digital tools are used and appropriated in the daily life at a pre-school teacher education, in relation to conceptions of the digitalisation of teacher education in national policy. LÄS MER

 2. 2. Motstånd, måsten och möjligheter : Gymnasielärare om medie- och informationskunnighet i ett digitaliserat svenskämne

  Författare :Ann-Kristin Hamberg; Christina Olin-Scheller; Pia Sundqvist; Per-Olof Erixon; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; medie- och informationskunnighet; svenska; gymnasieskolan; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This licentiate thesis aims to explore how teachers comprehend, transform and teach media and information literacy in the courses Swedish 1, 2 and 3 in Swedish upper secondary school. The empirical data is based on semi-structured interviews with eight teachers in Swedish upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Folkbildning för delaktighet : En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid

  Författare :Lisa Olsson Dahlquist; Kultur och Samhälle Informationspraktiker: Kommunikation; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; folkbibliotek; demokrati; delaktighet; folkbildning; medie- och informationskunnighet; digitalisering; etnografi; praktikteori; mänskliga rättigheter; nyinstitutionell teori; Identitet;

  Sammanfattning : This dissertation explores the public library’s democratic and popular educational role in a time when knowledge- and cultural institutions are affected by changes related to digitalisation. The purpose of the study is to examine how library activities, which in various ways are intended to increase individuals’ digital skills, information literacy and participation in society can be understood and problematized from theoretical perspectives on participation, democracy and citizenship. LÄS MER