Sökning: "mänskliga rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade orden mänskliga rättigheter.

 1. 1. Liberal Intellectuals and Human Rights in the Turkish Public Sphere : Contestation and Pragmatism from the 1990s to the AKP-era

  Författare :Andrea Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-05-29]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Turkey; intellectuals; human rights; rights claiming; rights claims; liberal; AKP; secularism; Armenian Genocide; Kurdish conflict; cultural trauma; nationalism; Claude Lefort; democracy; discursive community; nationalism;

  Sammanfattning : This dissertation examines the public interventions, rhetoric, and actions of liberal intellectuals in Turkey between the early 1990sand 2012 regarding the rights of Kurdish and Islamic actors and restrictions on discussing the Armenian Genocide of 1915. Theanalysis of diverse texts published by the interconnected intellectuals – newspaper columns, academic articles, policy papers,reports, and manifestos – and the institutions they used shows how an effective counter-public could take shape in relation to thestate and to dominant publics. LÄS MER

 2. 2. Internationella komparativa studier av lagar om tvångsvård vid missbruk -omfattning, trender och mänskliga rättigheter

  Detta är en avhandling från Östersund : Institutionen för social arbete, Mittuniversitetet

  Författare :Magnus Israelsson; Mittuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alcohol; drugs; substance misuse; coercive care; compulsory commitment to care; involuntary care; mandatory care; legislation; human and civil rights; comparative analysis; prediction models; trend analysis; Alkohol; droger; substansmissbruk; missbruk; tvångsvård; ofrivillig vård; lagstiftning; mänskliga rättigheter; komparativ analyser; prediktionsmodeller; trendanalys;

  Sammanfattning : The Universal Declaration of Human Rights and Fundamental Freedoms and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights state that everyone has the right to good health. According to the conventions, the states have obligations to prevent and combat disease, and if necessary, ensure that the conditions for treatment of the disease are appropriate (UDHR 1948, UNCESCR 1966). LÄS MER

 3. 3. Sociala rättigheter i förändring : En konstitutionellrättslig studie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

  Författare :Anna-Sara Lind; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; demokrati; sociala rättigheter; mänskliga rättigheter; välfärdsstat; Sen; medborgarskap; gemenskapsrätt; EU; FN; konventioner; mänsklig värdighet; LAW JURISPRUDENCE Public law Constitutional law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt Konstitutionell rätt; Constitutional Law; konstitutionell rätt;

  Sammanfattning : This dissertation examines the status and role of fundamental social rights in a Swedish context. The point of departure is Chapter 1, Article 2, para. LÄS MER

 4. 4. Shrines and Souls: The Reinvention of Religious Liberty and the Genesis of the Universal Declaration of Human Rights

  Detta är en avhandling från Bokbox förlag

  Författare :Linde Lindkvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Human rights; history of human rights; religious liberty; the Universal Declaration of Human Rights; UDHR; Charles Malik; O. Frederick Nolde; Commission of the Churches on International Affairs; Partition Plan for Palestine; history of political thought; Quentin Skinner; Hannah Arendt.;

  Sammanfattning : Shrines and Souls provides a multi-layered contextualization of the article on religious liberty in the Universal Declaration of Human Rights (Article 18), which was propounded by the United Nations General Assembly on December 10, 1948. It shows how the framers of the Declaration decided to break with some of the conventional ways of framing religious liberty in international law, by foregrounding the inner freedom of thought and conscience instead of the free exercise of religion, by directly recognizing the right to change religion or belief, and by restricting the human rights framework to the rights of individuals. LÄS MER

 5. 5. Det förgångna är framtiden: Ursprungsfolk och självbestämmande i Hawai´i

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Ulf Johansson Dahre; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human rights; Mänskliga rättigheter; etnologi; Kulturantropologi; självbestämmande; Hawai´i; Ursprungsfolk; mänskliga rättigheter; kollektiva rättigheter; rättsantropologi; ursprunglig suveränitet; Sociology; Sociologi; ethnology; Cultural anthropology; socialantropologi; social anthropology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det förgångna är framtiden är en socialantropologisk studie av ett politiskt skeende som pågått under de senaste 20 åren och som handlar om hur ursprungsfolket kanaka maoli i Hawai´i fått rätt till självbestämmande och andra särskilda rättigheter. Kanaka maoli har använt en diskursiv strategi som handlat om att de en gång i tiden varit ursprungligt suveräna och att denna politiska status skall återupprättas. LÄS MER