Sökning: "Policy Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 1605 avhandlingar innehållade orden Policy Analysis.

 1. 1. Mainstreaming av integration : Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007

  Författare :Ragnar Andersson; Tora Friberg; Maritta Soininen; Gissur Erlingsson; Carl-Ulrik Schierup; Per Strömblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; mainstreaming; cross-sectoral; network governance; partnerships; policy analysis; implementation; translation; regional development policy; Integrationspolitik; mainstreaming; nätverksstyrning; tvärsektoriell styrning; policy analys; implementering; översättning; regional utveckling; partnerskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. LÄS MER

 2. 2. A Systems Tool for Prescriptive Policy Analysis : Labelled Causal Mapping Method for Policy-oriented Modelling, Simulation and Decision analysis

  Författare :Osama Ibrahim; Aron Larsson; David Sundgren; Maja Schlüter; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Public Policy; Systems analysis; Causal mapping; Policy modelling and simulation; Policy evaluation; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : The elicitation and processing of relevant information is the core of any policy decision-making process. Modelling is about making sense of the available information. Models are able to incorporate the contextual influences on policy making (e.g. LÄS MER

 3. 3. Locating Wind Power Policy : The Mechanics of Policy Subsystem Interactions

  Författare :David Newell; Simon Matti; Sverker Jagers; Charlotta Charlotta; Erik Hysing; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; policy analysis; policy implementation; advocacy coalition framework; network management; wind power; renewable energy; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the drivers behind political decision-making and the policy outcomes resulting from political decisions. It is proposed that in policy processes where political decisions are made at multiple levels or across multiple policy subsystems, policy outcomes can be understood in terms of the mechanisms (i.e. LÄS MER

 4. 4. Taxation of intermediate goods : a CGE analysis

  Författare :Lars Bohlin; Lars Hultkrantz; Mats Nilsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Optimal taxation; energy taxation; environmental taxes; emission trading; climate policy; carbon leakage; CGE-analysis; input-output tables; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Economics; Nationalekonomi; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with tax rates for the use of commodities in general, and energy in particular. Computable General Equilibrium (CGE) models are used to analyze the normative question of whether the tax rate for intermediate use by firms should be the same as the tax rate for final consumption by households. LÄS MER

 5. 5. Doing Language Policy : A Micro-Interactional Study of Policy Practices in English as a Foreign Language Classes

  Författare :Alia Amir; Jan Anward; Mathias Broth; Nigel Musk; Arja Piirainen-Marsh; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Conversation analysis; ethnomethodology; language policy; practiced language policy; language policing; classroom discourse; EFL; TEFL; codeswitching; Samtalsanalys; etnometodologi; språkpolitik; language policing; klassrumsinteraktion; engelskundervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : This study investigates foreign language classroom talk and micro-level language policy-in-process from an ethnomethodological conversation analytic perspective. The study is based on 20 hours of video recordings from 20 lessons in an English as a Foreign Language classroom (EFL) in grades 8 and 9 of an international compulsory school in Sweden between the years 2007 and 2010. LÄS MER