Sökning: "Fredrik Hanell"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Fredrik Hanell.

 1. 1. Lärarstudenters digitala studievardag : Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

  Författare :Fredrik Hanell; Kultur och Samhälle Informationspraktiker: Kommunikation; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Information Literacy; Information Sharing; Teacher Education; Digital Media; Digitalisation; Socio-cultural theory; Identity; Netnography; Policy Analysis; Information Studies; Informationslitteracitet; Medie- och informationskunnighet; informationsdelning; Lärarutbildning; Digitala medier; Digitalisering; Socio-kulturell teori; Identitet; Policyanalys; Etnografi; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; Information Literacy;

  Sammanfattning : This dissertation reports on an investigation into how digital tools are used, negotiated and given meaning in Swedish pre-school teacher education. The overall aim has been to create a deeper understanding of how students’ information literacies are enacted when digital tools are used and appropriated in the daily life at a pre-school teacher education, in relation to conceptions of the digitalisation of teacher education in national policy. LÄS MER

 2. 2. Att ta plats och göra skillnad : skolbibliotekariepraktiker i framgångsrika verksamheter

  Författare :Ulrika Centerwall; Jan Nolin; Fredrik Hanell; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skolbibliotekarier; skolbibliotek; praktikteori; school librarians; librarianship; practice theory; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling bestående av fyra artiklar på engelska och en kappa på svenska. För avhandlingsstudien intervjuades 22 skolbibliotekarier som arbetade på framgångsrika skolbibliotek i svenska högstadie- och gymnasieskolor. LÄS MER